Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2021  
         
         
   
1.  ADRIAN POP - IN SEARCH OF A LONG LOST SMILE / ADRIAN POP - ÎN CĂUTAREA SURÂSULUI PIERDUT.
          Autori: ECATERINA BANCIU.


2.  “DON’T LET ME GO”. A CASE STUDY ON MUSIC THERAPY IN EARLY-STAGE DEMENTIA / "NU MĂ LĂSA SĂ PLEC”. UN STUDIU DE CAZ PE MUZICOTERAPIE ÎN DEMENȚĂ INCIPIENTĂ.
          Autori: LOIS VĂDUVA, CATHERINE WARNER.


3.  DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN MUSIC TEACHING AND TRAINING SYSTEMSTENDINȚE DE TRANSFORMARE DIGITALĂ ÎN SISTEMELE DE PREDARE ȘI FORMARE MUZICALĂ / .
          Autori: BENCE ASZTALOS.


4.  STYLE AS A TOPICAL CATEGORY OF MODERN MUSICOLOGY AND MUSIC EDUCATION / STILUL CA O CATEGORIE DE ACTUALITATE A MUZICOLOGIEI MODERNE ȘI A EDUCAȚIEI MUZICALE.
          Autori: NATALIYA GOVORUKHINA, TETIANA SMYRNOVA, IRYNA POLSKA, IRYNA SUKHLENKO, GANNA SAVELIEVA.


5.  GOLDEN ERA OF BAROQUE DANCE / EPOCA DE AUR A DANSULUI BAROC.
          Autori: ALINA BERCU.


6.  THE EVOLUTION OF ITALIAN MELODRAMA: FROM DONIZETTI TO VERDI / PARCURSUL MELODRAMEI ITALIENE: DE LA DONIZETTI LA VERDI.
          Autori: EDITH GEORGIANA ADETU, PETRUȚA MARIA COROIU.


7.  FEATURES OF IRISH DANCE MUSIC / CARACTERISTICI ALE MUZICII DANSURILOR IRLANDEZE.
          Autori: ALEXANDRA BELIBOU.


8.  INDIAN CULTURE AND MUSIC AS A SOURCE OF INSPIRATION FOR FRENCH OPERA COMPOSERS / CULTURA ȘI MUZICA INDIEI CA SURSĂ DE INSPIRAȚIE PENTRU COMPOZITORII FRANCEZI DE OPERĂ.
          Autori: NOÉMI KARÁCSONY, MĂDĂLINA DANA RUCSANDA.


9.  FRIENDSHIP OF WELL-KNOWN AND UNDESERVEDLY FORGOTTEN MASTERS IN LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY RUSSIAN PIANO MUSIC. THE LIFE AND WORK OF MEDTNER, RACHMANINOFF, AND SCRIABIN / PRIETENIA UNOR MAEȘTRI CUNOSCUȚI ȘI UITAȚI NEMERITAT ÎN MUZICA PENTRU PIAN DIN RUSIA DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA. VIAȚA ȘI OPERA LUI MEDTNER, RACHMANINOV ȘI SCRIABIN.
          Autori: ESZTER SZABÓ.


10.  RETROSPECTIVE REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPTS OF CONSONANCE AND DISSONANCE: ON THE PROBLEM OF MUSICAL AND AESTHETIC AS WELL AS PHYSICAL AND MATHEMATICAL INTERPRETATION / RETROSPECTIVA DEZVOLTĂRII CONCEPTELOR DE CONSONANȚĂ ȘI DISONANȚĂ: ASUPRA PROBLEMEI INTERPRETĂRII MUZICALE ȘI ESTETICE, PRECUM ȘI FIZICE ȘI MATEMATICE.
          Autori: NATALIIA BIELIAVINA, VOLODYMYR BIELIAVIN.


11.  SYNCRETIC TRENDS IN CONTEMPORARY WESTERN EUROPEAN VOCAL AND CHORAL ART: THE CHALLENGE OF TODAY / TENDINȚE SINCRETICE ÎN ARTA VOCALĂ ȘI CORALĂ CONTEMPORANĂ DIN EUROPA OCCIDENTALĂ: PROVOCAREA DE ASTĂZI.
          Autori: NATALIA GREBENUK, OLENA BATOVSKA, YANA KYRYLENKO, TAMARA TESLER, RAFAIL HASANOV.


12.  REGIETHEATER – THE BIG CHALLENGE FOR THE OPERA OF OUR TIMES / REGIETHEATER - MAREA PROVOCARE PENTRU OPERA TIMPURILOR NOASTRE.
          Autori: CRISTINA RADU-GIURGIU.


13.  GENRE HYBRIDS IN THE SYMPHONICAL CREATIVITY OF YE. PETRYCHENKO AS A REFLECTION OF TIME TRENDS / GENURI HIBRIDE ÎN CREATIVITATEA SIMFONICĂ A LUI YE. PETRYCHENKO CA O REFLECTARE A TENDINȚELOR TEMPORALE.
          Autori: MARYNA VARAKUTA, DARYNA KUPINA, MARYNA VOTINTSEVA.


14.  THE EVOLUTION OF OPERA PERFORMANCE FROM SCENOGRAPHIC MIRACLES TO THE OPERA PRODUCTIONS OF THE NINETEENTH CENTURY / EVOLUȚIA SPECTACOLULUI DE OPERA, DE LA MIRACOLELE SCENOGRAFICE LA PUNEREA IN SCENA A SECOLULUI AL XIX-LEA.
          Autori: DIANA TODEA-SAHLEAN.


15.  J. G. TROMLITZ’S ARTICULATORY PHONETICS IN FLUTE SOUND FORMATION / FONETICA ARTICULATORIE A LUI J. G. TROMLITZ ÎN FORMAREA SUNETELOR LA FLAUT.
          Autori: VOLODYMYR KACHMARCHYK, NATALIIA KACHMARCHYK.


16.  BREATHING TECHNIQUES IN THE PARIS SINGING TREATISE (MÉTHODE DE CHANT, PARIS, 1803) / TEHNICI DE RESPIRAȚIE DIN METODA DE CÂNTAT PUBLICATĂ LA PARIS LA 1803 (MÉTHODE DE CHANT, PARIS, 1803).
          Autori: ANCA SIMILAR.


17.  THE ROLE OF FACIAL EXPRESSIONS IN THE ART OF MUSICAL CONDUCTING / ROLUL EXPRESIILOR FACIALE ÎN ARTA DIRIJATULUI MUZICAL.
          Autori: AUREL MURARU.


18.  THE ROLE OF THE HUNGARIAN ROMAN CATHOLIC CHURCH COMMUNITY SONG IN THE TRANSFORMATION PROCESS OF THE ARMENIAN LITURGICAL REPERTOIRE IN TRANSYLVANIA / ROLUL CÂNTECULUI COMUNITAR AL BISERICII ROMANO-CATOLICE UNGUREȘTI ÎN PROCESUL DE TRANSFORMARE A REPERTORIULUI LITURGIC ARMEAN DIN TRANSILVANIA.
          Autori: ÁGOTA BODURIAN, STELA DRĂGULIN.


19.  JENŐ ÁDÁM’S CHURCH MUSIC COMPOSITIONS / COMPOZIȚIILE MUZICALE BISERICEȘTI ALE LUI JENŐ ÁDÁM.
          Autori: ÉVA PÉTER.


20.  THE OLD STYLE SONG IN THE LAND OF THE FORESTERS, HUNEDOARA. MELODIC TYPES WITH REFRAIN RESULTED FROM MELODIC INTERJECTIONS / CÂNTECUL DE STIL VECHI DIN ȚINUTUL PĂDURENILOR, HUNEDOARA. TIPURI MELODICE CU REFREN PROVENIT DIN INTERJECȚII MELODIZATE.
          Autori: ALINA-LUCIA STAN.


21.  THE “FATALITY” MOTIF – A DEFINING ELEMENT IN THE MUSICAL DRAMATURGY OF THE OPERA CARMEN BY GEORGES BIZET / MOTIVUL „FATALITĂȚII” – ELEMENT DEFINITORIU ÎN DRAMATURGIA MUZICALĂ A OPEREI CARMEN DE GEORGES BIZET.
          Autori: ADELA BIHARI.


22.  THE “WILD BEAUTY” OF BRAHMS’S RHAPSODIES, OP. 79. STRUCTURAL ANALYSIS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCES / „FRUMUSEȚEA SĂLBATICĂ” A RAPSODIILOR BRAHMSIENE, OP. 79 – ANALIZA STRUCTURALĂ ȘI REPERE INTERPRETATIVE COMPARATE.
          Autori: SEBASTIAN SHWAN, STELA DRĂGULIN.


23.  THE POLONAISE IN FRÉDÉRIC CHOPIN’S WORKS. ANDANTE SPIANATO AND THE GRANDE POLONAISE BRILLANTE OP.22 / GENUL DE POLONEZĂ ÎN CREAȚIA LUI FRÉDÉRIC CHOPIN. ANDANTE SPIANATO ȘI MAREA POLONEZA BRILLIANTE OP.22.
          Autori: LIOARA FRĂȚILĂ.


24.  MUSICAL REPRESENTATION OF THE RELIGIOUS MESSAGE IN ZOLTÁN GÁRDONYI’S HÁROM NAGYHETI KÉP (THREE HOLY WEEK EVENTS) / REPREZENTAREA MUZICALĂ A MESAJULUI RELIGIOS ÎN LUCRAREA LUI ZOLTÁN GÁRDONYI HÁROM NAGYHETI KÉP (TREI IMAGINI DIN SĂPTĂMÂNA MARE).
          Autori: GABRIELA COCA.


25.  BOOK REVIEW: RECONFIGURING MUSICAL CULTURES IN CENTRAL AND SOUTHEASTERN EUROPE.
          Autori: BELINDA ROBINSON.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă