Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2021  
         
  Articol:   THE “WILD BEAUTY” OF BRAHMS’S RHAPSODIES, OP. 79. STRUCTURAL ANALYSIS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCES / „FRUMUSEȚEA SĂLBATICĂ” A RAPSODIILOR BRAHMSIENE, OP. 79 – ANALIZA STRUCTURALĂ ȘI REPERE INTERPRETATIVE COMPARATE.

Autori:  SEBASTIAN SHWAN, STELA DRĂGULIN.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2021.2.22

Published Online: 2021-12-22
Published Print: 2021-12-30
pp. 309-332

VIEW PDF

FULL PDF

REZUMAT. Prezentul articol face referire la Rapsodiile op. 79 care, împreună cu op. 119 nr. 4, fac parte din triada rapsodiilor brahmsiene pentru pian. Concepute în accepțiunea antică a noțiunii de rapsodie, cu dezvoltări ale tensiunii epice, acestea evocă „grațiile și eroii”, urmărind tiparele tehnico-componistice ale Miniaturilor op. 76 și amintind totodată de concepția Baladelor op. 10. În prima parte a articolului sunt prezentate elementele de analiză structurală, scopul acestui demers fiind evidențierea suportului constitutiv pe baza căruia artistul cuprinde și relevă viziunea compozitorului. S-a realizat sistemul de ramificare structurală, de la imaginea de ansamblu, până la cele mai mici detalii, recurgându-se la metoda reprezentării grafice a tabelului, care conține următoarele aspecte: forma, principale unități de structură, material tematic, schema tonală. Se vor puncta în cadrul analizei și valori ale suportului armonic, cât și a fundamentului ritmic. Cel de-al doilea obiectiv al articolului vizează trei interpretări de referință ale pianiștilor Radu Lupu, Martha Argerich, Murray Perahia, trei concepții interpretative distincte ca stil și tehnică. Se vor monitoriza elementele de agogică și dinamică, frazare, tempo, fidelitate față de text, identificarea tehnicilor de atac, tușeu și pedalizare, cât și sonoritățile rezultate, cu conotațiile semantice ale acestora.

Cuvinte cheie: Brahms, pian, Rapsodiile op. 79, analiză structurală, interpretări comparate.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă