STUDIA UNIVERSITATIS SERIES
  STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE  Issue no. 1 / 2021
     
  Content:
     
   

1.  CORRELATIONAL STUDY REGARDING THE ATTENTION OF THE PREPARATORY CLASS STUDENTS TO THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSON / STUDIU CORELAȚIONAL PRIVIND ATENȚIA ELEVILOR DE CLASA PREGĂTITOARE LA LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

2.  RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TOUGHNESS, STRESS, ANXIETY AND DEPRESSION / RELAȚIA DINTRE MENTAL TOUGHNESS, STRES, ANXIETATE ȘI DEPRESIE.

3.  DEVELOPING SPEED ENDURANCE THROUGH THE USE OF SMALL-SIDED FOOTBALL GAMES TO 16-18-YEAR-OLD JUNIORS / DEZVOLTAREA REZISTENȚEI ÎN REGIM DE VITEZĂ PRIN UTILIZAREA JOCURILOR DE FOTBAL PE TEREN REDUS LA JUNIORII DE 16-18 ANI.

4.  A SYSTEMATIC REVIEW OF GOAL SETTING INTERVENTIONS TO IMPROVE SPORTS PERFORMANCE / O RECENZIE SISTEMATICĂ ASUPRA INTERVENȚIILOR CARE FOLOSESC STABILIREA OBIECTIVELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI SPORTIVE.

5.  MAIN FACTORS THAT CONTRIBUTE TO THE REDUCTION OF PARTICIPATION IN SPORTS ACTIVITIES AMONG UNIVERSITY STUDENTS / FACTORII PRINCIPALI CARE CONTRIBUIE LA REDUCEREA PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR.

6.  COMPARATIVE STUDY REGARDING MOTIVATION IN SPORTS ORGANIZATIONS / STUDIU COMPARATIV PRIVIND MOTIVAȚIA ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE.

7.  WOMEN TEACHERS FROM PRE-UNIVERSITY HAVING A SECOND JOB? / CA PROFESOARĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA, POȚI AVEA UN JOB SECUNDAR?.

8.  PRELIMINARY DATA ON THE PROPHYLAXIS OF SEVERE FORMS OF COVID-19 THROUGH EXERCISE / DATE PRELIMINARE PRIVIND PROFILAXIA FORMELOR GRAVE DE COVID-19 PRIN EXERCIȚII FIZICE.

     
       
    (see all issue's content...)  
      Download full version
      full download
 

ABOUT STUDIA UNIVERSITATIS THE STUDIA UNIVERSITATIS SERIES THE ARCHIVE OF STUDIA UNIVERSITATIS

 

The editorial activity of Studia is coordinated by the Council for University Scientific Research, by the Editorial Commission and by 29 editorial teams 

 

Presently, Studia is edited in 29 series (15 series between 1990-1995, 21 series between 1996-1998, 22 series between 1998-1999, 23 series between 1999-2000, 24 series between 2001-2006, 27 series since 2007, 29 series since 2008).

 

 

Studia Universitatis Babes-Bolyai Journal has been part of the University since 1955, being the place where the teaching staff of Babes-Bolyai University present the outcomes of their scientific activities.
 
(more...) (more...) (more...)
 
ABOUT STUDIA  |  THE STUDIA SERIES  |  THE STUDIA ARCHIVE  SUBSCRIPTION  |  CONTACT
1200