STUDIA UNIVERSITATIS SERIES
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA  Issue no. 1 / 2022
     
  Content:
     
   

1.  ELŐSZÓ A TOVÁBBLÉPÉS VÁLSÁGHELYZETEKBŐL, AVAGY „JABBÓK-RÉVI” TUSAKODÁSAINK CÍMŰ KONFERENCIA TANUL-MÁNYAIHOZ / FOREWORD TO THE PAPERS OF THE CONFERENCE ENTITLED: “MOVING ON FROM CRISES, OR STRUGGLES AT THE FORD OF JABBOK .

2.  A GARDNERI TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA ÉS FRANZ KETT PE-DAGÓGIÁJÁNAK METSZÉSPONTJAI / INTERSECTIONS BETWEEN THE GARDNERIAN MULTIPLE INTELLI-GENCE AND FRANZ KETT’S PEDAGOGY.

3.  AZ ÖNREFLEXIÓ MEGVÁLTOZOTT TARTALMA ONLINE OKTATÁS IDEJÉN A VALLÁSTANÁROK NÉZŐPONTJÁBÓL / THE CHANGED CONTENT OF SELF-REFLECTION DURING ONLINE TEACHING – THE PERSPECTIVE OF RELIGION TEACHERS.

4.  LEVÉL A BENNÜNK ÉLŐ GYERMEKHEZ – GYÓGYÍTÓ ÍRÁS, BELSŐ GYERMEK, IRODALOM / LETTER TO THE INNER CHILD – EXPRES-SIVE WRITING IN LITERARY CONTEXT .

5.  A SZELF MEGERŐSÍTÉSE TERÁPIÁS ÍRÁSSAL. A FIKCIÓ MINT ESZKÖZ / STRENGTHENING THE SELF WITH THERAPEUTIC WRITING. FICTION AS A TOOL.

6.  „VALAKI MEGMONDANÁ, HOGYAN KELL FELKÉSZÜLNI A LEGROSSZABBRA?” A COVID-JÁRVÁNY OKOZTA TESTI-LELKI ÁLLAPOTOK PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI REFLEXIÓJA / „COULD ANYONE EXPLAIN HOW TO PREPARE MAN FOR THE WORST?” – PASTORAL-PSYCHOLOGICAL REFLECTION ON PHYSICAL AND MENTAL CONDITIONS CAUSED BY THE COVID-19 .

7.  A REZILIENS MŰKÖDÉS KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A HIVATÁSGONDOZÓ – SZUPERVÍZIÓS – MUNKÁBAN SEGÍTŐKNÉL, KÜLÖNÖSEN A LELKIPÁSZTORI HIVATÁSBAN / OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCES OF RESILIENT OPERATION IN THE PROFESSIONAL CARE – SUPERVISION WORK – OF HELPERS, ESPECIALLY IN THE PASTORAL VOCATION.

8.  A DISZPOZICIONÁLIS HÁLA ÉS A MENTÁLIS EGÉSZSÉG KAPCSOLATA VÁRANDÓS NŐK KÖRÉBEN / THE RELATIONSHIP BETWEEN GRATITUDE AND MENTAL HEALTH AMONG PREGNANT WOMEN.

     
       
    (see all issue's content...)  
      Download full version
      full download
 

From September 2021 onwards, all Studia UBB JOURNALS change their status to OPEN ACCESS.
ABOUT STUDIA UNIVERSITATIS THE STUDIA UNIVERSITATIS SERIES THE ARCHIVE OF STUDIA UNIVERSITATIS

 

The editorial activity of Studia is coordinated by the Council for University Scientific Research, by the Editorial Commission and by 30 editorial teams 

 

Presently, Studia is edited in 30 series (15 series between 1990-1995, 21 series between 1996-1998, 22 series between 1998-1999, 23 series between 1999-2000, 24 series between 2001-2006, 27 series since 2007, 30 series since 2021).

 

 

Studia Universitatis Babes-Bolyai Journal has been part of the University since 1955, being the place where the teaching staff of Babes-Bolyai University present the outcomes of their scientific activities.
 
(more...) (more...) (more...)
 
ABOUT STUDIA  |  THE STUDIA SERIES  |  THE STUDIA ARCHIVE  SUBSCRIPTION  |  CONTACT
1200