Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2021  
         
  Articol:   RETROSPECTIVE REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPTS OF CONSONANCE AND DISSONANCE: ON THE PROBLEM OF MUSICAL AND AESTHETIC AS WELL AS PHYSICAL AND MATHEMATICAL INTERPRETATION / RETROSPECTIVA DEZVOLTĂRII CONCEPTELOR DE CONSONANȚĂ ȘI DISONANȚĂ: ASUPRA PROBLEMEI INTERPRETĂRII MUZICALE ȘI ESTETICE, PRECUM ȘI FIZICE ȘI MATEMATICE.

Autori:  NATALIIA BIELIAVINA, VOLODYMYR BIELIAVIN.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2021.2.10

Published Online: 2021-12-22
Published Print: 2021-12-30
pp. 133-156

VIEW PDF

FULL PDF

REZUMAT. Cercetarea a avut ca scop o analiză retrospectivă cuprinzătoare a evoluției „consonanței și disonanței” ca și categorie muzicală și estetică în interpretarea fizică și matematică; definirea noțiunii de consonanță ca o categorie teoretică și estetică muzicală, confirmând relevanța utilizării acesteia în terminologia fizică și matematică pentru explicarea fenomenelor acustice. Metodologia cercetării se bazează pe utilizarea metodei retrospective (sau metoda retrospecției), care a permis identificarea teoriilor consonanței și disonanței în retrospectiva istorică. Metoda de periodizare a fost utilizată pentru a afla etapele individuale în dezvoltarea științei, pentru a descoperi direcțiile principale ale gândirii științifice, pentru a identifica elemente noi legate de diferite aspecte ale „consonanței” și „disonanței”. Studiul retrospectiv al dezvoltării noțiunilor de consonanță și disonanță în interpretarea fizică și matematică a implicat o metodă interdisciplinară, un mod de organizare a activității de cercetare, care prevede interacțiunea dintre muzică și matematică în studiul consonanței și disonanței. Noutate științifică. Acest studiu este primul care reflectă tendința generală de matematizare a științelor umaniste și de umanitarizare a domeniilor fizice și matematice ale culturii moderne. Au fost clarificate unele prevederi ale acusticii muzicale în contextul creării unei structuri conceptuale armonioase. Articolul prezintă conceptul autorului de clarificare a noțiunii de fază în raport cu structura spectrală a unui semnal audio, bazat pe noțiunea de „consonanță ușor dezacordată”. Concluzii. A fost realizată o retrospectivă a dezvoltării noțiunilor de consonanță și disonanță în interpretarea fizică și matematică și prezentată ca o descriere și o revizuire cuprinzătoare a formării conceptelor în secvența temporală a creării lor. Retrospectiva printr-o trecere în revistă a descoperirilor și realizărilor semnificative din domeniul muzicii și al științelor naturale a permis urmărirea formării teoriilor consonanței și disonanței din perspectiva interdisciplinarității cunoașterii moderne în domeniul științelor umaniste. Continuarea procesului de dezvoltare a tehnologiilor artei muzicale sonore necesită un nivel științific semnificativ mai ridicat al studiului acestora, crearea unui sistem conceptual coerent bazat pe științele fizice și matematice moderne, precum și informatică pentru a explica fenomenele acustice sonore.

Cuvinte cheie: consonanță, disonanță, consonanță neacordată, armonice superioare, armonice, bătăi, fază, componentă spectrală.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă