Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2021  
         
  Articol:   SYNCRETIC TRENDS IN CONTEMPORARY WESTERN EUROPEAN VOCAL AND CHORAL ART: THE CHALLENGE OF TODAY / TENDINȚE SINCRETICE ÎN ARTA VOCALĂ ȘI CORALĂ CONTEMPORANĂ DIN EUROPA OCCIDENTALĂ: PROVOCAREA DE ASTĂZI.

Autori:  NATALIA GREBENUK, OLENA BATOVSKA, YANA KYRYLENKO, TAMARA TESLER, RAFAIL HASANOV.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2021.2.11

Published Online: 2021-12-22
Published Print: 2021-12-30
pp. 157-177

VIEW PDF

FULL PDF

REZUMAT. Aspectele abordate în articol au dovedit actualitatea cercetării. În special analiza artei vocale și corale contemporane vest-europene a prezentat semnificațiile încorporate în opera muzicală, dialogul interactiv programat în sistemul autor-interpret, ascultători, demonstrând clar tendințele sincretice ale acesteia în condițiile moderne de dezvoltare. Articolul relevă caracteristicile esențiale ale tendințelor sincretice ale artei vocale și corale contemporane vest-europene, și indică semnificația acestora pentru întreaga societate. Prim-planul cercetării vizează activarea nu doar a stăpânirii creative a anumitor limite, ci și extinderea limitelor experienței personale. Scopul cercetării este atins, și anume mecanismul de integrare a creativității reprezentanților artei muzicale contemporane vest-europene în raport cu spațiul artistic este dezvăluit pe exemplul creativității compozitorului italian Sciarrino, al compozitorului italian Berio, și al compozitorului și pianistului spaniol Simarro. Este prezentată o acoperire retrospectivă a istoriei gândirii muzicologice în științele umaniste europene, sunt identificate tendințele sincretice în arta vocală și corală modernă vest-europeană. Discursul acesteia este propus ca o provocare pentru prezent. Studiul a implicat următoarele metode de cercetare: observația și conversația. Rezultatele obținute în urma cercetării pot fi utilizate în continuare ca model dezvoltat de formare a tezaurului vocal și coral, care este în concordanță cu starea actuală a muzicii, în special a culturii vocale și corale. Analiza particularităților stării actuale a artei corale în Europa de Vest în secolul XX - începutul secolului XXI este un domeniu promițător pentru cercetări ulterioare.

Cuvinte cheie: Artă corală, armonizare, artă muzicală, lucrare vocală, imagine artistică, sincretism în muzică.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă