STUDIA POLITICA
ISSN (online) 2065-9423

ISSN (print): 1224-8711
ISSN (online): 2065-9423
ISSN-L: 1224-8711

 

 

DECLARATIE DE
ETICĂ ŞI MALPRAXIS

   
   
 
 
 
   
   
  Arhiva STUDIA UNIVERSITATIS [numere, cuprins, rezumate]
   
 
   
   
  INSTRUCTIUNI
PENTRU AUTORI

   
 
   
   
  PROCESUL DE RECENZARE
   
 
   
   
  Conditii de publicare
   
 
   
   
  Depozit Legal
  &
  BCU achizitii
 
   

Anunţ: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Politica Studia Universitatis Babeş-Bolyai îşi încetează ambele apariţii:
print şi online. Ultimul număr apărut a fost pe anul 2011.

 

Seria STUDIA POLITICA

REDACŢIA: str. Universităţii nr. 7-9, 400084 Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 0264-405300
Contact: tomaburean@democracycenter.ro,
toma.burean@polito.ubbcluj.ro

 

Pagina web STUDIA POLITICA

www.democracycenter.ro/studiapolitica

 

Date privind STUDIA POLITICA

ISSN (print): 1224-8711
ISSN (online): 2065-9423
ISSN-L: 1224-8711
Subiect : Revistă de ştiinţe politice
Text în : engleză
Anul primei apariţii : 1996
revista desprinsa in 1996 din:
[1970-1974: Studia Universitatis Babeş-Bolyai
Series Sociologia-Politologia, ISSN 1221-8197
1990-1996: Studia Universitatis Babeş-Bolyai
Sociologia-Politologia, ISSN 1221-812x
1996 - prezent: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Politica,
ISSN 1224-8711]
Periodicitate: anuală (decembrie)
Tipul publicaţiei: ştiinţifică / academică
Editor :
Conf. dr. GABRIEL BĂDESCU,Facultatea de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării, Universitatea "Babeş-Bolyai"
E-mail: badescu@msu.edu

 

 

Consiliul redacţional STUDIA POLITICA

 

REDACTOR ŞEF:

Conf. Dr. GABRIEL BĂDESCU, Universitatea Babeş-Bolyai, Romania
E-mail: badescu@msu.edu

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:

Conf. ADRIAN HATOS, Dr., Universitatea din Oradea, Romania
Lector ANDREI GHEORGHIŢĂ, Dr., Universitatea din Sibiu, Romania
Asist. BOGDAN RADU, Dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Romania
Conf. CĂTĂLIN BABA, Dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Romania
Lector COSMIN MARIAN, Dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Romania
Conf. LEVENTE SALAT, Dr.,  Universitatea Babeş-Bolyai, Romania
Prof. MÁRTON SZABÓ, Dr., Universitatea din Miskolc, Ungaria
Prof. PAUL SUM, Dr., University of North Dakota, SUA
Prof. ROBERT REISZ, Dr., Martin Luther Universitat Hall Wittenberg/Institut fur Hochschulforschung Wittenberg, Germania
Prof. RONALD KING, Dr., San Diego State University, SUA

 

REDACTOR EXECUTIV:

Asist. Drd., Cercet. TOMA BUREAN, Universitatea Babeş-Bolyai, Romania
E-mail: tomaburean@democracycenter.ro, toma.burean@polito.ubbcluj.ro

 

 

1200