ECHIPA STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

La nivelul fiecărei serii există un Colectiv redacţional, alcătuit din personalităţi, din ţară şi străinătate, care garantează prestigiul ştiinţific al revistei. Fiecare colectiv redacţional este alcătuit dintr-un redactor coordonator (decanul facultăţii), unul sau doi secretari de redacţie (şefi de catedră sau alte persoane desemnate de către decan).

 


Redactorul şef al revistei Studia:  Rector, Prof.univ.dr. DANIEL DAVID

Coordonator din partea Rectoratului:  Prorector, Prof.univ.dr. ADRIAN PETRUȘEL

 

 

Colectivele redacţionale ale seriilor STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI:

 
  AMBIENTUM
BIOETHICA
BIOLOGIA
CHEMIA
DRAMATICA
EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE
ENGINEERING
EPHEMERIDES
EUROPAEA
GEOGRAPHIA
GEOLOGIA
HISTORIA
HISTORIA ARTIUM
INFORMATICA
IURISPRUDENTIA
MATHEMATICA
MUSICA
NEGOTIA
OECONOMICA
PHILOLOGIA
PHILOSOPHIA
PHYSICA
PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA
SOCIOLOGIA
THEOLOGIA CATHOLICA
THEOLOGIA CATHOLICA LATINA
THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS
THEOLOGIA ORTHODOXA
THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA
 

 

Materialul primit de la colectivele de redacţie ale STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI este tehnoredactat şi finisat din punctul de vedere al formatării grafice, după care este trimis pentru tipărire la Serviciul Multiplicare al Universităţii Babeş-Bolyai sau la tipografiile cu care sunt încheiate contracte pe baza de licitatii.

 

       Redacţia permanentă STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI:

       Adresa Redacţiei: str. B.P. Hasdeu nr. 51, 400371 Cluj-Napoca, Romania;
       Telefon: +40-264-405352; +40-264-405300 * int. 6452; Fax: +40-264-591906


  Redactor-şef: Alina VESA

Tehnoredactor: Emese BARDOS

Tehnoredactor: Ioana FORNA

Tehnoredactor: Georgina PRESECAN