Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2021  
         
  Articol:   JENŐ ÁDÁM’S CHURCH MUSIC COMPOSITIONS / COMPOZIȚIILE MUZICALE BISERICEȘTI ALE LUI JENŐ ÁDÁM.

Autori:  ÉVA PÉTER.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2021.2.19

Published Online: 2021-12-22
Published Print: 2021-12-30
pp. 265-276

VIEW PDF

FULL PDF

REZUMAT. În studiul de față îmi propun să prezint compozițiile de muzică bisericească ale lui Jenő Ádám. Voi analiza lucrările corale ale compozitorului care s-au bazat pe melodii ale imnurilor bisericești protestante. Compozitorul a fost activ și ca dirijor, dar numele său este cunoscut în primul rând în domeniul pedagogiei muzicale. El a jucat un rol important în elaborarea și implementarea metodei Kodály. În lucrările sale referitoare la muzica bisericească, a adaptat melodiile celor mai reprezentative imnuri bisericești din diferite epoci. Folosește atât abordări omofonice, cât și polifonice cu lucrările sale care au o structură strofică sau sunt dramatice.

Cuvinte cheie: „Cântece de muzică populară”: Psaltirea Genevană, imn protestant, metoda Kodály, formă strofică, lucrări compuse prin intermediul compunerii, abordări omofonice și polifonice în compoziție.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă