STUDIA PHYSICA
ISSN (online) 2065-9415

ISSN (print): 0258-8730
ISSN (online): 2065-9415
ISSN-L: 0258-8730

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

 

DECLARATIE DE
ETICĂ ŞI MALPRAXIS

PROCEDURĂ PENTRU EVITAREA PLAGIATULUI ÎN LUCRĂRILE
REVISTEI STUDIA

  DOI: 10.24193/subbphys
   
   
 
 
 
   
   
 

Arhiva STUDIA UNIVERSITATIS [numere, cuprins, rezumate]

Arhiva full-text
Open Access
Journal

   
 
   
   
  INSTRUCTIUNI
PENTRU AUTORI

   
 
   
   
  PROCESUL DE RECENZARE
   
 
   
   
  Conditii publicare
   
 
   
   
  Depozit Legal
  &
  BCU achizitii
 
   

 

Seria STUDIA PHYSICA

REDACŢIA: M. Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, România,
Tel.: +40 264-405300
Contact: claudiu.lung@phys.ubbcluj.ro

 

 

Pagina web STUDIA PHYSICA

http://studia.ubbcluj.ro/serii/physica/

 

 

Despre STUDIA PHYSICA

ISSN (print): 0258-8730
ISSN (online): 2065-9415
ISSN-L: 0258-8730
Subiect: Revistă de fizică
Text în: engleză
Anul primei apariţii: 1957
[1957: Buletinul Universitatilor "V. Babes" si "Bolyai" Cluj.
Seria Ştiintele naturii ISSN 0365-9216.
1958-1961: Studia Universitatis Babes-Bolyai.
Series I. Matematica, Fizica, Chimie, ISSN 0578-5413.
1962-1969: Studia Universitatis Babes-Bolyai.
Series Mathematica-Physica, ISSN 0039-3436.
1970-1974: Studia Universitatis Babes-Bolyai.
Series Physica, ISSN 0370-8578.
1975-prezent: Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica,
ISSN 0258-8730]
Periodicitate: semestrială (iunie, decembrie)
Tipul publicaţiei: ştiinţifică / academică
Editor:
Professor Daniel Aurelian ANDREICA, Ph.D.,
Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

 

 

Consiliul redacţional STUDIA PHYSICA

 

REDACTOR ŞEF:

Professor Daniel Aurelian ANDREICA, Ph.D., Babeș-Bolyai University,
Cluj-Napoca, Romania

 

 COLECTIVUL DE REDACŢIE:

Professor Simion AȘTILEAN, Ph.D., Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Assoc.prof. Monica BAIA, Ph.D., Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Professor Istvan BALLAI, Ph.D., The University of Sheffield, United Kingdom
Zoltan BALINT, Ph.D., Ludwig Boltzmann Institute Graz, Austria
Professor Titus BEU, Ph.D., Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Prof. Boldizsár JANKÓ, Ph.D., University of Notre Dame, USA
Professor Emil BURZO, Ph.D., Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, member of Romanian Academy
Professor Vasile CHIȘ, Ph.D., Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Professor Olivier ISNARD, Ph.D., University J. Fourier & Institut Neel, Grenoble, France
Professor Zoltan NEDA, Ph.D., Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Professor Jurgen POPP, Ph.D., Dr.h.c., Institute of Physical Chemistry, Friedrich-Schiller-University Jena, Germany
Professor György SZABÓ, Ph.D., Research Institute for Technical Physics and Materials Science, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Professor Simion SIMON, Ph.D., Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Professor Romulus TETEAN, Ph.D., Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Professor Dietrich ZAHN, Ph.D., Dr.h.c., Technical University, Chemnitz, Germany
Professor Viorel POP, Ph.D., Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Alexis WARTELLE, Ph.D., Neel Institut, Grenoble, France

 

 REDACTOR COORDONATOR:

Lect. dr. Claudiu LUNG, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
E-mail: claudiu.lung@phys.ubbcluj.ro

 

 

1200