Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2021  
         
  Articol:   FRIENDSHIP OF WELL-KNOWN AND UNDESERVEDLY FORGOTTEN MASTERS IN LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY RUSSIAN PIANO MUSIC. THE LIFE AND WORK OF MEDTNER, RACHMANINOFF, AND SCRIABIN / PRIETENIA UNOR MAEȘTRI CUNOSCUȚI ȘI UITAȚI NEMERITAT ÎN MUZICA PENTRU PIAN DIN RUSIA DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA. VIAȚA ȘI OPERA LUI MEDTNER, RACHMANINOV ȘI SCRIABIN.

Autori:  ESZTER SZABÓ.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2021.2.09

Published Online: 2021-12-22
Published Print: 2021-12-30
pp. 123-132

VIEW PDF

FULL PDF

REZUMAT. În acest studiu, explorez viața și opera a trei pianiști și compozitori remarcabili de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea: Medtner, Rahmaninov și Scriabin, care nu au fost doar contemporani și colegi, ci și prieteni care s-au sprijinit reciproc. Toți trei au fost în mare măsură influențați de anii petrecuți la Conservatorul din Moscova, unde au devenit pianiști proeminenți și s-au arătat promițători pentru prima dată ca și compozitori. Au primit impulsuri similare și au putut învăța de la aceiași profesori. Ca element comun definitoriu în viața lor, au explorat și s-au străduit să combine tradițiile muzicale rusești și muzica clasică occidentală. În același timp, personalitățile lor diferite sunt evidente din muzica lor, astfel încât, în ciuda rădăcinilor lor comune, limbajul lor muzical individual este inconfundabil. Încă de la începutul carierei lor, era clar că, în ciuda elementelor comune, viețile și carierele lor au luat o direcție diferită. Toți trei și-au încercat norocul în străinătate, numai Scriabin s-a întors acasă pentru restul scurtei sale vieți. În plus, față de traseele lor de viață și limbajul muzical distinct, recunoașterea lor este foarte diferită. Numele lui Scriabin sună familiar pentru mulți, dar el nu face parte dintre cei mai populari compozitori ai timpului nostru. Popularitatea extinsă a lui Rahmaninov poate fi observată atât în rândul muzicienilor profesioniști, cât și în rândul publicului larg. În schimb, nu este imposibil să întâlnești un profesionist pentru care muzica lui Medtner să fie necunoscută. Acest lucru nu se explică neapărat prin deosebiri în ceea ce privește talentul și abilitățile, ci mai degrabă prin diferențe de circumstanțe, oportunități și personalități. În acest studiu, încerc să elucidez motivele popularității contrastante a celor trei compozitori din perspectiva vieții și operei lor.

Cuvinte cheie: compozitori ruși, muzica rusă, sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, Rahmaninov, Scriabin, Medtner.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă