Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2021  
         
  Articol:   J. G. TROMLITZ’S ARTICULATORY PHONETICS IN FLUTE SOUND FORMATION / FONETICA ARTICULATORIE A LUI J. G. TROMLITZ ÎN FORMAREA SUNETELOR LA FLAUT.

Autori:  VOLODYMYR KACHMARCHYK, NATALIIA KACHMARCHYK.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2021.2.15

Published Online: 2021-12-22
Published Print: 2021-12-30
pp. 225-238

VIEW PDF

FULL PDF

REZUMAT. Lucrarea ia în considerare fonetica articulatorie și caracteristicile specifice ale utilizării acesteia în interpretarea la flaut. Sunt prezentate etapele istorice de formare și dezvoltare a bazelor fonematice pentru articularea la flaut în secolele 16-18. Tratatele de flaut de S. Ganassi, J.M. Hotteterre, A. Mahaut, Ch. DeLusse, J. J. Quantz sunt luate în considerare în ordine cronologică, precum și analiza lucrării „Auführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu spielen” de J. G. Tromlitz. Sunt dezvăluite aspectele tehnologice ale utilizării diferitelor structuri fonemice în afara procesului de vorbire pentru a dezvolta mobilitatea limbii și a genera diferite tipuri de tonifiere în timpul cântatului la flaut. Este identificat rolul vocalelor і și а în modelarea mecanismului de fonare a instrumentului și influența lor asupra tonusului și volumului sunetului. Sunt evidențiate principalele elemente ale tipurilor de vorbire și vocale pentru articularea la flaut, precum și diferențele dintre ele. Semnificația vocalizării este analizată în raport cu dezvoltarea tonului și cu uniformitatea sunetului instrumentului în registrele inferior și superior. Este dezvăluită semnificația contribuției lui J. G. Tromlitz la dezvoltarea articulației la flaut și a abordărilor sale inovatoare de vocalizare în tehnica de fonație.

Cuvinte cheie: flaut, articulație, fonetică, structuri fonemice, vocalizare, producere a sunetelor, embouchure.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă