STUDIA UNIVERSITATIS SERIES
  STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA  nr. 1-2 din 2016
     
  Cuprins:
     
   

1.  AMPLA LEGISLAŢIE CANONICĂ A SINODULUI PROVINCIAL I (1872) ŞI POZIŢIA SFÂNTULUI SCAUN REFERITOARE LA ACTELE SINODALE / LA RICCA LEGISLAZIONE CANONICA DEL SINODO PROVINCIALE I (1872) E LA POSIZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA CIRCA GLI ATTI SINODALI / THE AMPLE CANONIC LEGISLATION OF THE 1ST PROVINCIAL SYNOD (1872) AND THE POSITION OF THE HOLY SEE REGARDING THE ACTS OF THE SYNOD * AMPLA LEGISLAŢIE CANONICĂ A SINODULUI PROVINCIAL I (1872) ŞI POZIŢIA SFÂNTULUI SCAUN REFERITOARE LA ACTELE SINODALE.

2.  CĂTRE UN NOU ÎNCEPUT: SFÂNTUL SCAUN ÎNAINTE ŞI DUPĂ BENEDICT AL XVI-LEA. REFLECŢII ASUPRA LEGISLAŢIEI CANONICE PRIVIND ALEGEREA PONTIFULUI ROMAN / VERS UN NOUVEAU COMMENCEMENT : LE SAINT SIÈGE AVANT ET APRÈS BENOÎT XVI. RÉFLEXIONS SUR LA LÉGISLATION CANONIQUE CONCERNANT L’ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN / A NEW BEGINNING: THE HOLY SEE BEFORE AND AFTER BENEDICT XVI. SOME THOUGHTS ON THE CANON LAW CONCERNING THE ELECTION OF THE ROMAN PONTIFF.

3.  PREOTUL, INSTRUMENT AL MILOSTIVIRII DIVINE / THE PRIEST – AN INSTRUMENT OF THE DIVINE MERCY.

4.  REÎNNOIREA VIEŢII MONAHALE BAZILITANE ROMÂNE UNITE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA. OAMENI, FAPTE ŞI ÎMPREJURĂRI / IL RISVEGLIO DELLA VITA MONASTICA BASILIANA UNITA ROMENA ALL’INIZIO DEL SEC. XX-MO. UOMINI, FATTI E CIRCOSTANZE / PEOPLE, FACTS AND EVENTS THAT LEAD TO OVERCOMING THE DEEP CRISIS OF THE MONASTIC LIFE OF THE ROMANIAN UNIATE ORDER OF ST. BASIL THE GREAT BY THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY.

5.  VINDECAREA UNUI PARALITIC: VULNERABILITATE, ACCES LA ÎNGRIJIRI, REZILIENŢĂ / LA GUÉRISON D’UN PARALYTIQUE : VULNÉRABILITÉ, ACCÈS AUX SOINS, RÉSILIENCE. ANALOGIE THÉOLOGIE-MÉDECINE / HEALING A PARALYZED MAN: VULNERABILITY, ACCESS TO HEALTH CARE, RESILIENCE. THEOLOGY - MEDICINE ANALOGY.

6.  PROCESUL DOBÂNDIRII ARHETIPULUI SINELUI DIN PERSPECTIVA PSIHOLOGIEI ANALITICE (SPRE ÎNŢELEGEREA CONCEPTULUI DE DUMNEZEU-OM). / THE PROCESS OF ACHIEVING THE SELF ARCHETYPE FROM THE PERSPECTIVE OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY (TOWARDS UNDERSTANDING THE CONCEPT OF GOD-MAN) / THE PROCESS OF ACHIEVING THE SELF ARCHETYPE FROM THE PERSPECTIVE OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY (TOWARDS UNDERSTANDING THE CONCEPT OF GOD-MAN). .

7.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE - SAINT DIONYSIUS THE AREOPAGITE. SOURCES, CONTEXT, RECEPTION..

8.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE - WILLIAM A. BLEIZIFFER, IUS PARTICULARE IN CODICE CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM. DREPTUL PARTICULAR AL BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ. ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE.

     
       
    (vizualizare sumar complet...)  
      Versiune completă
      versiune completă
 
 
 
 
 
DESPRE STUDIA UNIVERSITATIS SERIILE STUDIA UNIVERSITATIS ARHIVA STUDIA UNIVERSITATIS

 

Activitatea editorială desfăşurată la Studia este coordonată de Consiliul Cercetării Ştiinţifice Universitare, de Comisia Editorială şi de un număr de 29 Colectivele Redacţionale. (detalii...)  

 

Studia apare cu un număr de 29 de serii (15 serii între anii 1990-1995; 21 de serii între anii 1996-1998; 22 de serii între anii 1998-1999; 23 de serii între anii 1999-2000; 24 de serii între 2001-2006; 27 de serii din anul 2007, 29 de serii din anul 2008). (detalii...)  

 

Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai fiinţează în Universitate încă din anul 1955, având ca scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice ale cadrelor didactice din Universitatea "Babeş-Bolyai". (detalii...)  
 
DESPRE STUDIA  |  SERIILE STUDIA  |  ARHIVA STUDIA ABONAMENTE  |  CONTACT
1200