PREZENT STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

29 de serii STUDIA
Activitatea editorială desfăşurată la Studia este coordonată de Consiliul Cercetării Ştiinţifice Universitare, de Comisia Editorială şi de un număr de 29 Colectivele Redacţionale care stabilesc priorităţile şi direcţiile de funcţionare ale revistei, publicarea unor cercetări originale, inedite, creşterea nivelului calitativ al fasciculelor, participarea eficientă la schimbul de publicaţii cu alte universităţi din ţară şi străinătate etc.
Incepand cu luna septembrie 2021, toate revistele au statut de Open Access Journals.

 

Autofinanţarea - resursa financiară principală
Potrivit reglementărilor existente regimul revistelor universitare este cel al autofinanţării, activitatea principală constituind-o asigurarea surselor de finanţare provenind din fonduri rezultate din resurse extrabugetare.

 

STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI - parte a comunităţii ştiinţifice internaţionale
Regimul de schimb internaţional al revistei este de peste 1700 parteneri (73 de ţări, 200 de instituţii parteneri). Tirajul revistei oscilează în funcţie de necesarul schimbului intern şi internaţional al Bibliotecii Centrale Universitare şi nu este foarte ridicat din cauza fondurilor limitate de care dispune B.C.U. pentru achiziţie.

 

Seriile STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI - acreditate de către CNCSIS şi CNCS
Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai a fost acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior care a demarat in perioada 2000 - 2011 o acţiune amplă de evaluare/acreditare anuală a revistelor ştiintifice româneşti. Această acţiune ţine cont de faptul că pentru o carieră universitară şi ştiinţifică sunt foarte importante publicaţiile, vizibilitatea produselor ştiinţifice pe plan internaţional, atât la nivelul unui cercetător individual, cât şi la nivelul unei ţări depinzând, în ultimă instanţă, de publicarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică în reviste cotate de institute de evaluare scientometrică recunoscute pe plan mondial; realizarea unei ierarhii pe plan naţional are în vedere un obiectiv important pe termen lung şi anume creşterea vizibilităţii ştiinţei româneşti.

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), cu misiunea: "Stimularea excelenţei în cercetarea ştiinţifică din România", a realizat acreditarea revistelor ştiinţifice româneşti din domeniul ştiinţelor umaniste, oferind posibilitatea de a fi evaluate şi ierarhizate potrivit nivelului calităţii şi impactului ştiinţific, incepand cu luna decembrie a anului 2011 si pana in prezent. 
 
1200