ISTORIC STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

 

Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai fiinţează în Universitate încă din anul 1955, având ca scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice ale cadrelor didactice din Universitatea "Babeş-Bolyai".

Studia apare cu un număr de 29 de serii:

   • 15 serii între anii 1990 - 1995
   • 21 de serii între anii 1996 - 1998
   • 22 de serii între anii 1998 - 1999
   • 23 de serii între anii 1999 - 2000
   • 24 de serii între anii 2001 - 2005
   • 25 de serii între anii 2006 - 2007
   • 27 de serii începând cu anul 2007
   • 29 de serii începând cu anul 2008
   • 28 de serii din 2011 (o serie şi-a încetat apariţia: Politica)
   • 29 de serii din 2017
   • 30 de serii din 2020
   • 29 de serii din 2023 (o serie şi-a încetat apariţia: Digitalia).

care acoperă întregul spectru al specializării universitare, corespunzătoare facultăţilor şi catedrelor din universitate, cu apariţii trimestriale, 3 numere / an, semestriale sau anuale.

 

Activitatea editorială a publicaţiilor periodice este coordonată de Consiliul Cercetării Ştiinţifice Universitare şi de Comisiile de resort ale Senatului. Regimul de editare a publicaţiilor periodice este cel al autofinanţării. Revistele editate la Universitatea "Babeş-Bolyai" se finanţează din resurse extrabugetare ale facultăţilor, sponsorizări.

 

Gestiunea financiară şi alte servicii sunt efectuate de Direcţia Economică a Universităţii, prin departamentele sale de resort. Activitate editorială este asigurată de Colectivele Redacţionale ale celor 29 de serii Studia şi de personalul din redacţia Studia.

 

Tiparul publicaţiilor este realizat de Serviciul Multiplicare în regim propriu sau de tipografiile din oraş, pe baza licitaţiilor organizate de Comisia de evaluare şi adjudecare pentru achiziţia publică de prestări servicii a Universităţii "Babeş-Bolyai", conform procedurilor legale.

 

Difuzarea periodicelor se face prin Biblioteca Universitară "Lucian Blaga", prin schimbul intern şi internaţional.Redactorul şef al revistei STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI:
Prof.univ.dr. DANIEL DAVID, Rectorul Universităţii "Babeş-Bolyai"

Redactorul Coordonator al revistei STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI:
Prof.univ.dr. ADRIAN PETRUȘEL, Prorector responsabil Cercetare-dezvoltare-inovare, publicații științifice