SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

 

Scopul revistei:

 • Identificarea unor măsuri de creştere a nivelului revistelor şi sprijinirea lor în vederea creşterii
  vizibilităţii lor pe plan internaţional.

 • Accederea revistelor în baze de date internaţionale.

 

Măsuri de creştere a calităţii revistelor şi sprijinirea lor in vederea accederii în BDI:

 • Includerea revistelor în baze de date internaţionale.

 • Difuzarea revistelor în străinătate pe bază de contract de abonament şi comenzi.

 • Creşterea numărului de articole cu autor străin.  

 • Publicarea tuturor articolelor într-o limbă de circulaţie internaţională. Trebuie acordată maximă atenţie calităţii traducerilor şi procesului de referare a articolelor scrise intr-o limbă străină.  

 • Existenţa rezumatelor articolelor în limbi de circulaţie internaţională.  

 • Vizibilitatea ediţiilor în format electronic pe internet.  

 • Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

 

 

 
1200