Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2008  
         
         
   
1.  PREFAŢĂ.
          Autori: ANCA LUMINIŢA GREERE.


2.  INTERCULTURALITATEA – UN EXEMPLU DE PROIECT ORIENTAT SPRE FORMAREA TRADUCĂTORULUI.
          Autori: DON KIRALY.


3.  TRADUCEREA TEXTELOR SPECIALIZATE: O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ELEMENTELOR CHEIE ÎN PREGĂTIREA TRADUCĂTORULUI PENTRU TRADUCEREA SPECIALIZATĂ.
          Autori: BEVERLY ADAB.


4.  CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND PREDAREA TRADUCERII DIN L1 ÎN L2.
          Autori: BOGDAN ALDEA.


5.   UNE DIDACTIQUE DE LA CRÉATIVITÉ EN TRADUCTION COMME «PROBLEM SOLVING ACTIVITY» / TEHNICI ALE CREATIVITĂŢII ÎN TRADUCEREA CA „ACTIVITATE DE SOLUŢIONARE A PROBLEMELOR” .
          Autori: BERND STEFANINK, IOANA BĂLĂCESCU.


6.  MODUL DE PERCEPERE A DISCURSULUI. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII TRADUCĂTORULUI DE A CONŞTIENTIZA CHESTIUNILE LEGATE DE RELEVANŢA DISCURSULUI.
          Autori: SILVIA IRIMIEA.


7.  ELEMENTE TEORETICE ŞI PRACTICE ALE PREGĂTIRII UNUI TRADUCATOR ÎN UNGARIA – STUDIU DE CAZ.
          Autori: BORBÁLA RICHTER.


8.  ASPECTE CALITATIVE ÎN PREGĂTIREA TRADUCĂTORULUI ŞI INTERPRETULUI ROMÂN: CERCETÂND VALIDITATEA STANDARDELOR PROPUSE DE AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (ARACIS).
          Autori: ANCA LUMINIŢA GREERE.


9.  PREGĂTIREA PENTRU O PROFESIE ÎN DOMENIUL TRADUCERII: CE OFERĂ PROGRAMELE UNIVERSITARE DIN ROMÂNIA?.
          Autori: ANCA LUMINIŢA GREERE, CRISTINA TĂTARU.


10.  TRADUCEREA PENTRU UN SCOP: TEORIA SCOPULUI ÎN TRADUCEREA LIMBILOR MINORITARE.
          Autori: CARMEN VALERO GARCÉS.


11.  STATUTUL ACTUAL ŞI TENDINŢELE VIITOARE PE PIAŢA TRADUCERILOR DIN ROMÂNIA.
          Autori: CRISTIANA COBLIŞ.


12.  LE MARCHÉ DE LA TRADUCTION EN ROUMANIE: CONFIGURATION ACTUELLE, ENJEUX ET PERSPECTIVES EUROPÉENNES / PIAŢA TRADUCERII DIN ROMÂNIA: CONFIGURAŢIE ACTUALĂ, MIZE ŞI PERSPECTIVE EUROPENE.
          Autori: MIHAELA TOADER.


13.  APTITUDINI NECESARE TRADUCĂTORILOR LIBER-PROFESIONIŞTI PENTRU A-ŞI CONSOLIDA REPUTAŢIA PE PIAŢA TRADUCERII.
          Autori: THOMAS TOLNAI.


14.  O ABORDARE SOCIOLOGICĂ A ASPECTELOR PROBLEMATICE ALE TRADUCERII DOCUMENTELOR OFICIALE.
          Autori: RODICA SUPERCEANU, LUCIA BEICĂ, CLAUDIA ICOBESCU.


15.  TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES A LA RECHERCHE DU MOT ... PERDU / TRADUCĂTORI ŞI INTERPREŢI ÎN CĂUTAREA CUVÂNTULUI…PIERDUT.
          Autori: RENATA GEORGESCU.


16.  TRADUCERE, GLOBALIZARE ŞI VIITORUL LIMBII ENGLEZE CA LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ.
          Autori: ADRIANA-CECILIA NEAGU.


17.  ASPECTS SÉMANTIQUES ET PRAGMATIQUES DE LA TRADUCTION JURIDIQUE COMMERCIALE / ASPECTE SEMANTICE ŞI PRACTICE ALE TRADUCERII JURDICE ŞI COMERCIALE.
          Autori: RALUCA FENEŞAN.


18.  LOS NEOLOGISMOS: ENTRE INNOVACIÓN Y TRADUCCIÓN. ESTUDIO DE CASO: LOS NEOLOGISMOS JURÍDICOS / NEOLOGISMELE: ÎNTRE INOVAŢIE ŞI TRADUCERE. STUDIU DE CAZ: NEOLOGISMELE DIN DOMENIUL JURIDIC.
          Autori: OLIVIA PETRESCU.


19.  DIFICULTADES DE LA TRADUCCIÓN CIENTÍFICA / ASPECTE PROBLEMATICE ALE TRADUCERII ŞTIINŢIFICE.
          Autori: IULIA BOBĂILĂ.


20.  LES ANGLICISMES DANS LA PRESSE FRANÇAISE ET LEUR TRADUCTION EN ROUMAIN / ANGLICISMELE ÎN PRESA FRANCEZĂ ŞI TRADUCEREA ACESTORA ÎN ROMÂNĂ.
          Autori: ADINA CORNEA, NORA MĂRCEAN.


21.  VALORI E FUNZIONI DEL PASSATO PROSSIMO E DEL PASSATO REMOTO (ITALIANO E ROMENO A CONFRONTO) / VALORI ŞI FUNCŢII ALE PERFECTULUI COMPUS ŞI ALE PERFECTULUI SIMPLU (PARALELĂ ÎNTRE ITALIANĂ ŞI ROMÂNĂ).
          Autori: ANAMARIA COLCERIU.


22.  MÉTHODES ET ALGORITHMES DANS LES PROCESSUS DE CATÉGORISATION ET D’EXTRACTION DES INFORMATIONS / METODE ŞI ALGORITMI UTILIZAŢI ÎN CLASIFICAREA ŞI EXTRAGEREA INFORMAŢIILOR.
          Autori: MANUELA MIHĂESCU, SANDA CHERATA.


23.  ‘CONSTRUCTION’ ET ‘DECONSTRUCTION’ DE L’ÉQUIVOQUE DANS L’AUDIOVISUEL / “CONSTRUCŢIA” ŞI “DECONSTRUCŢIA” ECHIVOCULUI ÎN SFERA AUDIOVIZUALULUI.
          Autori: CRISTINA VARGA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă