Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  NOI CURENTE ÎN MUZICOLOGIA MODERNĂ. O DISCUŢIE CU PROFESORUL NICHOLAS COOK / NEW TRENDS IN MODERN MUSICOLOGY. A DISCUSSION WITH PROFESSOR NICHOLAS COOK.
          Autori: BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.


2.  CARACTERUL REGIONAL AL MUZICII POPULARE MAGHIARE TRANSILVĂNENE / REGIONALE MERKMALE DER SIEBENBÜRGISCH-UNGARISCHEN VOLKSMUSIK.
          Autori: ISTVÁN ALMÁSI.


3.  CÂNTECE TRADIŢIONALE DE NUNTĂ DIN ÉSZAK-MEZŐSÉG (CÂMPIA TRANSILVANIEI DE NORD) / TYPICAL WEDDING TUNES OF THE NORTHERN-MEZŐSÉG (CÂMPIA TRANSILVANIEI).
          Autori: ZOLTÁN GERGELY.


4.  CÂNTĂRI DE POCĂINŢĂ ÎN PRACTICA BISERICII REFORMATE DIN TRANSILVANIA / HYMNS OF REPENTANCE IN THE WORSHIP PRACTICE OF THE REFORMED CHURCH OF TRANSYLVANIA.
          Autori: ÉVA PÉTER.


5.  PHILOKALIA ÎN MUZICĂ / PHILOKALIA IN MUSIC.
          Autori: .


6.  INTERFERENŢA NOILOR TEHNOLOGII ÎN CREAŢIA MUZICALĂ / THE EVOLUTION OF THE INTERFERENCE OF NEW TECHNOLOGIES IN MUSICAL CREATION.
          Autori: .


7.  DE LA METAFORA APEI LA CORESPONDENŢE ÎNTRE ENESCU, EMINESCU, BLAGA ŞI SPIRITUALITATEA ROMÂNEASCĂ / FROM THE METAPHOR OF WATER TO CORRESPONDENCES BETWEEN ENESCU, EMINESCU, BLAGA AND THE ROMANIAN SPIRITUALITY.
          Autori: .


8.  CĂLĂTORIA POLISTILISTICĂ A LUI ALFRED SKHNITTKE: AL TREILEA CVARTET DE COARDE / ALFRED SCHNITTKE’S POLYSTYLISTIC JOURNEY: THE THIRD STRING QUARTET.
          Autori: OANA ANDREICA.


9.  NICOLAS ASTRINIDIS (1921-2010): LIMBAJUL SĂU COMPONISTIC ÎN ‘DEUX PIÈCES EN STYLE GREC’ (DOUĂ PIESE ÎN STIL GREC). PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN / NICOLAS ASTRINIDIS (1921-2010): COMPOSITIONAL LANGUAGES IN HIS ‘DEUX PIÈCES EN STYLE GREC’ FOR VIOLIN AND PIANO.
          Autori: .


10.  GENEZA TRIO-ULUI CU PIAN / THE GENESIS OF THE PIANO TRIO.
          Autori: .


11.  VIAŢA TEATRALĂ ŞI REPERTORIUL TEATRULUI DE MARIONETE DIN ESTERHÁZ / THEATRICAL LIFE AND REPERTOIRE OF THE MARIONETTE THEATRE OF ESTERHÁZ.
          Autori: .


12.  ORGILE EPARHIEI REFORMATE DIN ERDŐVIDÉK – LUCRARE DE EXAMEN ASUPRA ISTORIEI ORGILOR – PARTEA I. / THE ORGANS OF THE REFORMED DIOCESE FROM ERDŐVIDÉK - EXAMINATION PAPER ABOUT THE HISTORY OF THE ORGANS- PART I .
          Autori: .


13.  PUTEREA VINDECĂTOARE A MUZICII. MUZICA ÎN PRACTICĂ / THE HEALING POWER OF MUSIC. MUSIC IN PRACTICE.
          Autori: .


14.  IRONIA LISZTIANĂ ÎN REPREZENTAREA MEFISTOFELICULUI ÎN CEA DE A TREIA PARTE A SIMFONIEI FAUST / THE LISZTIAN IRONY IN THE PORTRAYAL OF THE MEPHISTOPHELICAL IN THE 3rd PART OF THE FAUST SYMPHONY / DIE LISZTSCHE IRONIE IN DER SCHILDERUNG DES MEPHISTOPHELISCHEN IM DRITTEN TEIL DER FAUST-SYMPHONIE.
          Autori: .


15.  LE PAYSAGE SONORE DE MURRAY R. SCHAFER / LE PAYSAGE SONORE DE MURRAY R. SCHAFER.
          Autori: LUANA STAN.


16.  ELEMENTE ALE DISCURSULUI MUZICAL ÎN FUM (SMOKE) DE DOINA ROTARU / ELEMENTS OF THE MUSICAL DISCOURSE IN FUM (SMOKE) BY DOINA ROTARU.
          Autori: .


17.  SONATA PENTRU CLARINET SOLO DE TIBERIU OLAH / SONATA FOR CLARINET SOLO BY TIBERIU OLAH.
          Autori: .


18.  JUGGLE PENTRU CLARINET ŞI PIAN DE CRISTIAN MARINA – SCHIMBAREA SEMANTICII CREAŢIEI MUZICALE CONTEMPORANE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL DIVERSELOR VERSIUNI INSTRUMENTALE / JUGGLE FOR CLARINET AND PIANO BY CRISTIAN MARINA – CHANGING THE SEMANTICS OF CONTEMPORARY MUSICAL CREATION FROM THE POINT OF VIEW OF VARIOUS INSTRUMENTAL VERSIONS.
          Autori: CRISTIAN BENCE-MUK.


19.  HA FOLYÓVĺZ VOLNÉK ... (DACĂ AŞ FI APĂ CURGĂTOARE...)HA FOLYÓVÍZ VOLNÉK...) EQUAL VOICES CHOIR, OP. 1. BY EDE TERÉNYI (1954).
          Autori: GABRIELA COCA.


20.  RECENZIE - GHIDUL IUBITORILOR DE FOLCLOR / THE GUIDE OF THE FOLKLORE LOVERS.
          Autori: GABRIELA COCA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă