Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
  Articol:   SONATA PENTRU CLARINET SOLO DE TIBERIU OLAH / SONATA FOR CLARINET SOLO BY TIBERIU OLAH.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

"Mic de statură, dar cu o uriaşă forţă de comunicare prin intermediul sunetelor; modest, dar conştient de propria-i valoare; retras şi uşor detaşat de aspectele practice ale existenţei, dar dând dovadă, în tot ce era legat de arta sunetelor, de o inepuizabilă energie şi pasiune, de o uimitoare capacitate de observaţie şi sinteză, de o inegalabilă cultură şi memorie, de o fantastică precizie şi exigenţă. Aparent, Olah a dus o existenţă obişnuită, în mijlocul nostru; de fapt, muzica a străbătut ca un neîntrerupt ostinato firul vieţii sale, până la a se confunda cu aceasta, într-o comuniune simbiotică. Personalitatea sa se conturează cu pregnanţă încă de la primele sale lucrări: un puternic filon liric, un intens dramatism, o contaminantă energie cinetică" (Olguţa Lupu - martie 2010, in : http://www.tiberiuolah.ro/lucrari.html, pagină vizitată la data de 10.12.2011).

Cuvinte cheie. compoziţie, sculptură, formă, interpretare.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă