Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2015  
         
         
   
1.  CUVÂNT ÎNAINTE / AVANT-PROPOS .
          Autori: ALVARO ROCCHETTI, LOUIS BEGIONI, ŞTEFAN GENCĂRĂU.


2.  CE PERSPECTIVE PSIHOMECANICE PENTRU O SISTEMATICĂ DIACRONICĂ A LIMBILOR ROMANICE? / QUELLES PERSPECTIVES PSYCHOMÉCANIQUES POUR UNE SYSTÉMIQUE DIACHRONIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES ?.
          Autori: LOUIS BEGIONI, ALVARO ROCCHETTI.


3.  VALOAREA INFINITIVULUI ÎN SISTEMELE VERBALE ALE ENGLEZEI ŞI ALE FRANCEZEI / LA VALEUR DE L’INFINITIF DANS LE SYSTÈME VERBAL DE L’ANGLAIS ET DU FRANÇAIS : QUESTIONS SOULEVÉES PAR UNE ÉTUDE CONTRASTIVE.
          Autori: PATRICK J. DUFFLEY.


4.  FILOGENIA LIMBAJULUI. MIGRAŢII ÎN AFARA AFRICII. CLASIFICAREA LIMBILOR / PHYLOGENY OF LANGUAGE, MIGRATIONS OUT OF AFRICA AND LANGUAGE CLASSIFICATION.
          Autori: JACQUES COULARDEAU.


5.  UN CAZ DE CAZ ‘APORT’? / UN CAS DU CAS APPORT?.
          Autori: WALTER HIRTLE.


6.  TOUJOURS ȘI IMMER: ASEMĂNĂRI ȘI DIVERGENȚE / TOUJOURS ET IMMER: RESSEMBLANCES ET DIVERGENCES.
          Autori: JOSEPH PATTEE, LOUISE GUÉNETTE.


7.  SIMILITUDINE ÎN LIMBĂ, DIFERENŢIERI ÎN DISCURS. CAZUL INVERSIUNII LOCATIVE ÎN FRANCEZĂ ŞI ÎN ENGLEZĂ / SIMILITUDE EN LANGUE, DISSIMILITUDES EN DISCOURS : LE CAS DE L’INVERSION LOCATIVE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS.
          Autori: CLAUDE GUIMIER.


8.  NOŢIUNEA DE ARIE ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI ARTICOLULUI / LA NOTION D’AIRE ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE L’ARTICLE.
          Autori: RENÉE TREMBLAY.


9.  ABORDARE CONTRASTIVĂ FRANCEZĂ/LIMBĂ FRANCEZĂ DE SEMNE (LSF): EMPIRISM SAU PSIHOMECANICĂ / APPROCHE CONTRASTIVE FRANÇAIS/LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE: EMPIRISME OU PSYCHOMÉCANIQUE.
          Autori: PHILIPPE SÉRO-GUILLAUME.


10.  PERSPECTIVE PSIHOMECANICE ASUPRA MĂRCILOR DE CLASĂ NOMINALĂ ÎN TAGBANA: UN SISTEM DE PSIHOSISTEME / PERSPECTIVES PSYCHOMÉCANIQUES SUR LES MARQUEURS DE CLASSE NOMINALE EN TAGBANA: UN SYSTÈME DE PSYCHOSYSTÈMES.
          Autori: KONÉ KIYOFON ANTOINE.


11.  CRONOLOGIE NOȚIONALĂ ȘI AUXILIARITATE ÎN PORTUGHEZĂ : EXEMPLUL VERBULUI TER / CHRONOLOGIE NOTIONNELLE ET AUXILIARITÉ EN PORTUGAIS : L’EXEMPLE DU VERBE TER.
          Autori: JOSÉ MANUEL CATARINO SOARES.


12.  ESTE SINTAXA DETERMINATĂ DE SENS ? O CORELAȚIE STATISTICĂ ÎNTRE PREDISPUNERE PREDICATIVĂ ȘI GRADARE CA INDICE POSIBIL / LA SYNTAXE EST-ELLE DÉTERMINEE PAR LE SENS ? UNE CORRÉLATION STATISTIQUE ENTRE PRÉDISPOSITION PRÉDICATIVE ET GRADATION COMME INDICE POSSIBLE.
          Autori: DANIEL HENKEL.


13.  FOR: UN POTENȚIAL SEMANTIC / FOR: A SEMANTIC POTENTIAL.
          Autori: CARLEEN GRUNTMAN.


14.  RAPORTUL DINTRE GENITIV ȘI NOȚIUNEA DE DEFINITUDINE ÎN ENGLEZĂ, FRANCEZĂ ȘI ARABĂ / LE RAPPORT ENTRE LE GÉNITIF ET LA NOTION DE DÉFINITUDE EN ANGLAIS, FRANÇAIS ET ARABE.
          Autori: YOUSRA SABRA.


15.  RIVALITATEA MIMETICĂ ÎN ROMANUL LUI TRISTAN ÎN PROZĂ: CONSIDERAȚII ASUPRA LUI KAHEDIN. / RIVALITÉ MIMÉTIQUE DANS LE ROMAN DE TRISTAN EN PROSE : CONSIDÉRATIONS SUR KAHEDIN.
          Autori: ALEXANDRA ILINA.


16.  CÂTEVA CONSIDERAȚII ASUPRA ANIMALELOR ÎN VIZIUNEA FRANCEZILOR CĂLĂTORI PRIN ȚĂRILE ROMÂNE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA / QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LA PERCEPTION DES ANIMAUX PAR LES VOYAGEURS FRANÇAIS DANS LES PAYS ROUMAINS AU XIXE SIÈCLE.
          Autori: MATHIEU MOKHTARI.


17.  CORPUL MITOLOGIC CA EXPRESIE A INADECVĂRII ÎN PEER GYNT / THE MYTHOLOGICAL BODY AS AN EXPRESSION OF THE MISFIT IN PEER GYNT.
          Autori: GIANINA DRUŢĂ.


18.  REVELAŢIA ONTOLOGICĂ ŞI „IREALITATEA IMEDIATĂ” / LA RÉVÉLATION ONTOLOGIQUE ET«L’IRRÉALITÉ IMMÉDIATE».
          Autori: LEONTINA COPACIU.


19.  ADEVĂR ȘI FOMĂ ÎN ROMANUL CAT’S CRADLE DE KURT VONNEGUT.
          Autori: ALEXANDRU OLTEAN-CÎMPEAN.


20.  BOOK REVIEW: SIMONE E. PFENNINGER, OLGA TIMOFEEVA, ANNE-CHRISTINE GARDNER, ALPO HONKAPOHJA, MARIANNE HUNDT AND DANIEL SCHREIER (EDS), CONTACT, VARIATION, AND CHANGE IN THE HISTORY OF ENGLISH, AMSTERDAM / PHILADEPHIA, JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, 2014, 326 P.
          Autori: PREDA (BODOC) ALICE.


21.  BOOK REVIEW: SVANHILD NATERSTAD, ROMANIA, TRONDHEIM, NORWAY: AKADEMIKA FORLAG, 2012, 456 PP. (ISBN: 9788232100064).
          Autori: CRINA LEON.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă