Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2015  
         
  Articol:   SIMILITUDINE ÎN LIMBĂ, DIFERENŢIERI ÎN DISCURS. CAZUL INVERSIUNII LOCATIVE ÎN FRANCEZĂ ŞI ÎN ENGLEZĂ / SIMILITUDE EN LANGUE, DISSIMILITUDES EN DISCOURS : LE CAS DE L’INVERSION LOCATIVE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS.

Autori:  CLAUDE GUIMIER.
 
       
         
  Rezumat:  Similitudine în limbă, diferenţieri în discurs. Cazul inversiunii locative în franceză şi în engleză. Articolul vizează comparaţia construcţiilor numite locative (IL) în franceză şi în engleză pornind de la romanul lui Robbe-Grillet, La Jalousie, şi de la traducerea sa în engleză. Nu va mira faptul că, întrucât cele două limbi dispun de aceeaşi schemă instituită în limbă, majoritatea IL din textul de origine se va traduce prin IL englez (33 de situaţii din 47). Totuşi, în 14 cazuri traducătorul a făcut apel la o altă schemă frastică şi, inversând, el a introdus în engleză 10 cazuri de IL acolo unde textul original nu prezenta astfel de sintagme. Acest articol caută să justifice variaţiile probând importanţa analizei contrastive în abordarea anumitor fapte propriu-zis lingvistice.

Cuvinte cheie : sintaxă, inversiune locativă, traducere, analiză contrastivă
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă