Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2014  
         
         
   
1.  PRÉSENTATION DU NUMÉRO.
          Autori: LIANA POP.


2.  REPETIȚIE LEXICALĂ ȘI VARIAȚIE CONSTRUCȚIONALĂ ÎN DISCURSUL ORAL SPONTAN / RÉPÉTITION LEXICALE ET VARIATION CONSTRUCTIONNELLE DANS LE DISCOURS ORAL SPONTANÉ.
          Autori: KATJA PLOOG.


3.  PARTICULELE DISCURSIVE TREBUIE NOTATE CA UNITĂŢI ASOCIATE? STATUT ȘI PROPRIETĂŢI SINTACTICE ALE UNOR PARTICULE DISCURSIVE ȘI STUDIU ASUPRA CUVÂNTULUI „GEN” ÎN DISCURSUL ORAL / DOIT-ON ANNOTER LES PARTICULES DISCURSIVES (PDi) COMME « NOYAUX ASSOCIÉS » ? – STATUT ET PROPRIÉTÉS SYNTAXIQUES DE QUELQUES PDi ET ÉTUDE DU MOT « GENRE » À L’ORAL.
          Autori: SANDRA TESTON-BONNARD.


4.  SEGMENTĂRI LINEARE, IERARHICE ŞI « DE ADÂNCIME » / SEGMENTATIONS LINEAIRES, HIERARCHIQUES ET « PROFONDES ».
          Autori: LIANA POP.


5.  SILABA ȘI CONSTRUIREA ENUNTULUI IN FRANCEZA CA LIMBA STRAINA / LA SYLLABE ET LA CONSTRUCTION DE L’ÉNONCÉ EN FLE.
          Autori: MARÍA-LUISA FERNÁNDEZ-ECHEVARRÍA.


6.  TRAIECTORIA ADVERBULUI „MAINTENANT” SAU DUALISMUL UNEI CATEGORII GRAMATICALE / TRAJECTOIRE DE MAINTENANT OU LE DUALISME D’UNE CATÉGORIE MORPHOLOGIQUE.
          Autori: ANA ZISMAN.


7.  O INOVAŢIE ÎN CURS: ÎMPRUMUTUL ENGLEZESC „BICOZ” / UNE INNOVATION EN COURS : L’EMPRUNT ANGLAIS BICOZ.
          Autori: AIDA DUMA.


8.  CORPUSURI ORALE DE INTERACȚIUNI ÎN TANDEM ÎNTRE STUDENȚI / LES INTERACTIONS EN TANDEM : CORPUS ORAUX PAR ET POUR LES APPRENANTS.
          Autori: GEORGIANA GIURGIU, ALEXANDRA STANCIU.


9.  DE LA ORAL LA SCRIS : CÂTEVA OBSERVAŢII DESPRE TRANSCRIERILE ȘEDINŢELOR PARLAMENTARE / DE L’ORAL À L’ÉCRIT : QUELQUES REMARQUES SUR LES TRANSCRIPTIONS DES SÉANCES PARLEMENTAIRES.
          Autori: VERONICA MANOLE.


10.  CORPUSUL PENTRU STUDIUL COMPARAT AL ÎNCHISORILOR DIN FRANȚA ȘI ROMÂNIA. PROVOCĂRI METODOLOGICE / LE CORPUS POUR L’ETUDE COMPARATIVE DES PRISONS FRANÇAISES ET ROUMAINES : DEFIS METHODOLOGIQUES.
          Autori: VALENTINA GABRIELA HOHOTA.


11.  CONSTRUIREA ŞI EXPLOATAREA UNUI CORPUS ORAL ÎN SITUAŢII DE DEGUSTĂRI DE VIN : PROIECTUL OENOLEX BOURGOGNE / CONSTRUIRE ET EXPLOITER UN CORPUS ORAL DE SITUATIONS DE DEGUSTATION : L’EXEMPLE D’OENOLEX BOURGOGNE.
          Autori: LAURENT GAUTIER, VALENTINA GABRIELA HOHOTA.


12.  REVISTA PRESEI : DE LA PROTOTIP LA FORME EMERGENTE / LA REVUE DE PRESSE : DU PROTOTYPE AUX FORMES ÉMERGENTES.
          Autori: LIDIA PINTEA, RADA BOGDAN, LIANA POP.


13.  RECENZIE - CLAIRE BLANCHE-BENVENISTE, LE FRANÇAIS. USAGES DE LA LANGUE PARLEE, AVEC LA COLLABORATION DE PHILIPPE MARTIN POUR L’ETUDE DE LA PROSODIE, PEETERS, LEUVEN-PARIS, 2010, 241P.
          Autori: LIANA POP.


14.  RECENZIE - JEAN-PAUL BRONCKART, ECATERINA BULEA, CRISTIAN BOTA (EDS), LE PROJET DE FERDINAND DE SAUSSURE, GENEVE, DROZ, COLLECTION LANGUE ET CULTURES, 2010, 368 P.
          Autori: ANAMARIA CUREA.


15.  RECENZIE - MARIA HELENA ARAÚJO CARREIRA ET ANDREEA TELETIN (EDS.) LES RAPPORTS ENTRE L''ORAL ET L''ECRIT DANS LES LANGUES ROMANES, TRAVAUX ET DOCUMENTS Nº 54, UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS, 2012, 519 P.
          Autori: VERONICA MANOLE.


16.  RECENZIE - MARION SANDRE, ANALYSER LES DISCOURS ORAUX, ARMAND COLIN, PARIS, COLLECTION ICOM, SERIE « DISCOURS ET COMMUNICATION », 2013, 240 P.
          Autori: VLAD DOBROIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă