Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2014  
         
         
   
1.  PRÉSENTATION DU NUMÉRO.
          Autori: .


2.  REPETIȚIE LEXICALĂ ȘI VARIAȚIE CONSTRUCȚIONALĂ ÎN DISCURSUL ORAL SPONTAN / RÉPÉTITION LEXICALE ET VARIATION CONSTRUCTIONNELLE DANS LE DISCOURS ORAL SPONTANÉ.
          Autori: .


3.  PARTICULELE DISCURSIVE TREBUIE NOTATE CA UNITĂŢI ASOCIATE? STATUT ȘI PROPRIETĂŢI SINTACTICE ALE UNOR PARTICULE DISCURSIVE ȘI STUDIU ASUPRA CUVÂNTULUI „GEN” ÎN DISCURSUL ORAL / DOIT-ON ANNOTER LES PARTICULES DISCURSIVES (PDi) COMME « NOYAUX ASSOCIÉS » ? – STATUT ET PROPRIÉTÉS SYNTAXIQUES DE QUELQUES PDi ET ÉTUDE DU MOT « GENRE » À L’ORAL.
          Autori: .


4.  SEGMENTĂRI LINEARE, IERARHICE ŞI « DE ADÂNCIME » / SEGMENTATIONS LINEAIRES, HIERARCHIQUES ET « PROFONDES ».
          Autori: .


5.  SILABA ȘI CONSTRUIREA ENUNTULUI IN FRANCEZA CA LIMBA STRAINA / LA SYLLABE ET LA CONSTRUCTION DE L’ÉNONCÉ EN FLE.
          Autori: .


6.  TRAIECTORIA ADVERBULUI „MAINTENANT” SAU DUALISMUL UNEI CATEGORII GRAMATICALE / TRAJECTOIRE DE MAINTENANT OU LE DUALISME D’UNE CATÉGORIE MORPHOLOGIQUE.
          Autori: .


7.  O INOVAŢIE ÎN CURS: ÎMPRUMUTUL ENGLEZESC „BICOZ” / UNE INNOVATION EN COURS : L’EMPRUNT ANGLAIS BICOZ.
          Autori: .


8.  CORPUSURI ORALE DE INTERACȚIUNI ÎN TANDEM ÎNTRE STUDENȚI / LES INTERACTIONS EN TANDEM : CORPUS ORAUX PAR ET POUR LES APPRENANTS.
          Autori: .


9.  DE LA ORAL LA SCRIS : CÂTEVA OBSERVAŢII DESPRE TRANSCRIERILE ȘEDINŢELOR PARLAMENTARE / DE L’ORAL À L’ÉCRIT : QUELQUES REMARQUES SUR LES TRANSCRIPTIONS DES SÉANCES PARLEMENTAIRES.
          Autori: .


10.  CORPUSUL PENTRU STUDIUL COMPARAT AL ÎNCHISORILOR DIN FRANȚA ȘI ROMÂNIA. PROVOCĂRI METODOLOGICE / LE CORPUS POUR L’ETUDE COMPARATIVE DES PRISONS FRANÇAISES ET ROUMAINES : DEFIS METHODOLOGIQUES.
          Autori: .


11.  CONSTRUIREA ŞI EXPLOATAREA UNUI CORPUS ORAL ÎN SITUAŢII DE DEGUSTĂRI DE VIN : PROIECTUL OENOLEX BOURGOGNE / CONSTRUIRE ET EXPLOITER UN CORPUS ORAL DE SITUATIONS DE DEGUSTATION : L’EXEMPLE D’OENOLEX BOURGOGNE.
          Autori: LAURENT GAUTIER.


12.  REVISTA PRESEI : DE LA PROTOTIP LA FORME EMERGENTE / LA REVUE DE PRESSE : DU PROTOTYPE AUX FORMES ÉMERGENTES.
          Autori: .


13.  RECENZIE - CLAIRE BLANCHE-BENVENISTE, LE FRANÇAIS. USAGES DE LA LANGUE PARLEE, AVEC LA COLLABORATION DE PHILIPPE MARTIN POUR L’ETUDE DE LA PROSODIE, PEETERS, LEUVEN-PARIS, 2010, 241P.
          Autori: .


14.  RECENZIE - JEAN-PAUL BRONCKART, ECATERINA BULEA, CRISTIAN BOTA (EDS), LE PROJET DE FERDINAND DE SAUSSURE, GENEVE, DROZ, COLLECTION LANGUE ET CULTURES, 2010, 368 P.
          Autori: ANAMARIA CUREA.


15.  RECENZIE - MARIA HELENA ARAÚJO CARREIRA ET ANDREEA TELETIN (EDS.) LES RAPPORTS ENTRE L''ORAL ET L''ECRIT DANS LES LANGUES ROMANES, TRAVAUX ET DOCUMENTS Nº 54, UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS, 2012, 519 P.
          Autori: .


16.  RECENZIE - MARION SANDRE, ANALYSER LES DISCOURS ORAUX, ARMAND COLIN, PARIS, COLLECTION ICOM, SERIE « DISCOURS ET COMMUNICATION », 2013, 240 P.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă