Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2014  
         
  Articol:   SILABA ȘI CONSTRUIREA ENUNTULUI IN FRANCEZA CA LIMBA STRAINA / LA SYLLABE ET LA CONSTRUCTION DE L’ÉNONCÉ EN FLE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Silaba și construirea enunţului în franceza ca limbă străină. Principiile de construire a silabei pot fi aplicate corpusurilor orale de franceză ca limbă străină: tipare prozodice nefirești (silabe extrametrice și pauze neobișnuite) pot fi reinterpretate ca poziții segmentale prin folosirea unui protocol de transcriere silabică ce introduce, prin supletivism, elemente metrice, precum ocluziunea glotală. Ulterior, pot fi elaborate exerciții corective pentru reconstruirea parametrilor prozodici. Încheiem afirmând că aceeași competenţă fonologică ce stă la baza tiparelor sintactice în cazul vorbitorilor de franceză ca limbă străină, este prezentă și în cazul discursurilor expresive (presă, publicitate, sloganuri), disociind imaginea acustică a componentelor silabei de iconicitate. 

Cuvinte-cheie: endofazie, franceza ca limbă străină, iconicitate, cuvânt fonetic, fonologie, prozodie, structura silabei, metrică.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă