Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2014  
         
  Articol:   PARTICULELE DISCURSIVE TREBUIE NOTATE CA UNITĂŢI ASOCIATE? STATUT ȘI PROPRIETĂŢI SINTACTICE ALE UNOR PARTICULE DISCURSIVE ȘI STUDIU ASUPRA CUVÂNTULUI „GEN” ÎN DISCURSUL ORAL / DOIT-ON ANNOTER LES PARTICULES DISCURSIVES (PDi) COMME « NOYAUX ASSOCIÉS » ? – STATUT ET PROPRIÉTÉS SYNTAXIQUES DE QUELQUES PDi ET ÉTUDE DU MOT « GENRE » À L’ORAL.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Particulele discursive trebuie notate ca unităţi asociate? Statut și proprietăţi sintactice ale unor particule discursive și studiu asupra cuvântului „gen” în discursul oral. Din perspectiva macro-sintaxei Şcolii de la Aix, autoarea propune ca, în structura unităţilor proprii discursului oral, « particulele discursive » (PDi) să fie integrate ca « ad-noyaux », alături de unităţile centrale (« noyaux »). Construcţia macrosintactică este numită unitate ilocutorie (UI). Bazându-se pe corpusuri orale, studiul arată comportamentul PDi în interacţiune şi doreşte să aducă elemente noi atât pentru descrierea funcţionării limbajului în general, cât şi pentru posibile aplicaţii TAL.

Cuvinte cheie: macrosintaxă, particule discursive, valori pragmatice, unitate ilocutorie, adnotare corpus oral.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă