Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2014  
         
  Articol:   SEGMENTĂRI LINEARE, IERARHICE ŞI « DE ADÂNCIME » / SEGMENTATIONS LINEAIRES, HIERARCHIQUES ET « PROFONDES ».

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Segmentări lineare, ierarhice şi « de adâncime ». Articolul îşi propune să demonstreze că, pe lângă segmentările lineare şi ierarhice, cel mai des invocate în modelele de segmentare ale discursului oral, locutorii par să efectueze, instinctiv, şi un alt tip de segmentare, pe care vom numi aici « de adâncime ». Modul de organizare a acestui nivel de profunzime ar fi unul de tip heterarhic, având în vedere că producătorii şi receptorii discursurilor au de gestionat, simultan, informaţii de tipuri diferite, tinând de totalitatea ingredientelor situaţiei de comunicare : descrierea « lumii », relaţii interpersonale, subiectivitate, operaţii de formulare şi de reformulare, polifonie, metadiscurs, presupoziţii etc. Vom arăta aici motivarea acestei ipoteze cu ajutorul, în primul rând, al unor mărci semantice, dar şi al unor mărci prozodice, discursive ş.a.

Cuvinte-cheie: segmentare, heterogenităţi discursive, operaţii discursive, acte, integrare gramaticală, mărci discursive.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă