Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
         
   
1.  NU NUMAI CU CEI MORŢI: BANCHETELE ÎN EGIPTUL ANTIC / NOT ONLY WITH THE DEAD: BANQUETING IN ANCIENT EGYPT.
          Autori: .


2.  LA BĂUT CU ZEII? PROBLEMA DEPOZITELOR DE VASE DIN TRANSILVANIA EPOCII BRONZULUI / DRINKING WITH THE GODS? THE PROBLEM OF BRONZE AGE POT DEPOSITS IN TRANSYLVANIA.
          Autori: .


3.  BANCHETELE TRACILOR CA EXPRESIE A CONTACTELOR INTERCULTURALE. O PRIVIRE GRĂBITĂ PRIN GĂURILE SITEI / THE BANQUETS OF THRACIANS AS AN EXPRESSION OF INTERCULTURAL CONTACTS. A QUICK GLANCE THROUGH THE STRAINER’S HOLES.
          Autori: .


4.  CUPE-CRANII LA CELŢII ANTICI? / DES COUPES-CRÂNES CHEZ LES ANCIENS CELTES ?.
          Autori: .


5.  CE TIPURI DE BANCHETE EXISTAU ÎN DACIA LA SFÎRŞITUL EPOCII FIERULUI? USTENSILE PENTRU SERVIREA CĂRNII / QUEL TYPE DE FESTIN EN DACIE, À LA FIN DE L’ÂGE DU FER? USTENSILES À SERVIR LA VIANDE.
          Autori: .


6.  LA BANCHET CU REGELE. VESELA DE MASĂ DE LA SARMIZEGETUSA REGIA / FEASTING WITH THE KING. THE TABLEWARE OF SARMIZEGETUSA REGIA.
          Autori: .


7.  CONVIVIALITATE SACRĂ LA DUNĂREA DE JOS. CAZUL TEZAURULUI DE LA SÂNCRĂIENI / SACRED CONVIVIALITY IN THE LOWER DANUBE REGION. THE CASE OF THE SÂNCRĂIENI HOARD.
          Autori: .


8.  BANCHETE PENTRU LIBER PATER LA APULUM / BANKETTE FÜR LIBER PATER IN APULUM.
          Autori: .


9.  UN BANCHET PENTRU SABAZIOS LA STRAUBING / EIN BANKETT FÜR SABAZIOS IN STRAUBING.
          Autori: .


10.  BĂUTURĂ ŞI JOCURI DE NOROC ÎN CASTRUL ROMAN DE LA POROLISSUM. REZULTATE PRELIMINARE OFERITE DE SĂPĂTURILE DE LA CLĂDIREA C3 / DRINKING AND GAMING IN THE ROMAN FORT OF POROLISSUM. PRELIMINARY DATA OFFERED BY THE EXCAVATION AT BUILDING C3.
          Autori: .


11.  CERAMICA ÎN CONTEXT FUNERAR – CÂTEVA ASPECTE ALE CONVIVIALITĂŢII ÎN DACIA ROMANĂ / POTTERY IN FUNERARY CONTEXT – SOME ASPECTS OF CONVIVIALITY IN ROMAN DACIA.
          Autori: VIORICA RUSU-BOLINDEŢ.


12.  PERSPECTIVE ASUPRA FENOMENULUI SACRIFICIULUI RITUAL, ASUPRA SACRALIZĂRII HRANEI ŞI ASUPRA CONVIVIALITĂŢII ÎN LUMEA CLASICĂ / PERSPECTIVES ON THE PHENOMENON OF RITUAL SACRIFICE, SACRALIZATION OF FOOD AND CONVIVIALITY IN THE CLASSICAL WORLD.
          Autori: .


13.  KRATER ŞI KRATOS: POLITICA OSPĂŢULUI GRECESC / KRATER AND KRATOS: THE POLITICS OF GREEK DINING.
          Autori: .


14.  DOUĂ BANCHETE ALE LUI SOCRATE / TWO BANQUETS OF SOCRATES.
          Autori: .


15.  PARTICIPAREA LA SACRIFICIU ŞI BANCHET CA PRIVILEGIU ACORDAT STRĂINILOR ÎN LUMEA PONTICĂŞI LOCUITORILOR ACESTEIA ÎN STRĂINĂTATE / LADUNG ZU OPFER UND BANKETT ALS AUSZEICHNUNG DER FREMDE IM PONTISCHEN RAUM UND DER PONTIKOI IN DER FREMDE.
          Autori: .


16.  “BANCHETUL SOFIŞTILOR”: REPREZENTARE FUNERARĂ, REPREZENTARE SOCIALĂ PE STELELE DIN BYZANTION ÎN EPOCILE ELENISTICĂ ŞI IMPERIALĂ / « LE BANQUET DES SOPHISTES » : REPRÉSENTATION FUNÉRAIRE, REPRÉSENTATION SOCIALE SUR LES STÈLES DE BYZANCE AUX ÉPOQUES HELLÉNISTIQUE ET IMPÉRIALE.
          Autori: .


17.  BANCHETUL CA FORMĂ DE SOCIABILITATE ŞI EVERGETISMUL ROMAN / LE BANQUET EN TANT QUE FORME DE SOCIABILITÉ ET L’ÉVERGÉTISME ROMAIN.
          Autori: .


18.  EPULUM DEDIT: BANCHETELE PUBLICE ÎN INSCRIPŢIILE LATINE / EPULUM DEDIT: ÖFFENTLICHE BANKETTE IN DEN LATEINISCHEN INSCHRIFTEN.
          Autori: .


19.  BANCHETELE RELIGIOASE ÎN DACIA ROMANĂ. MĂRTURII EPIGRAFICE / I BANCHETTI RELIGIOSI NELLA DACIA ROMANA. TESTIMONIANZE EPIGRAFICHE.
          Autori: .


20.  IN MEMORIAM - HARTMUT WOLFF (1941 - 2012).
          Autori: RADU ARDEVAN.


21.  RECENZIE - LUCA-PAUL PUPEZĂ, VEACUL ÎNTUNECAT AL DACIEI. ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE ÎN SPAŢIUL CARPATO-DANUBIAN DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI III A.CHR. PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI I A.CHR. CLUJ-NAPOCA, MEGA PUBLISHING HOUSE, 2012 / (THE DARK AGE OF DACIA. ARCHAEOLOGY AND HISTORY IN THE CARPATHIAN-DANUBIAN REGION BETWEEN THE END OF THE 3RD CENTURY BC AND THE BEGINNING OF THE 1ST CENTURY BC), CLUJ-NAPOCA, MEGA PUBLISHING HOUSE, 2012.
          Autori: .


22.  RECENZIE - PETER S. WELLS, IMAGE AND RESPONSE IN EARLY EUROPE, LONDON, DUCKWORTH, 2008.
          Autori: .


23.  RECENZIE - JASON KÖNIG, KATERINA OIKONOMOPOULOU, GREG WOOLF (EDS.), ANCIENT LIBRARIES, CAMBRIDGE – NEW YORK, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2013.
          Autori: .


24.  RECENZIE - RĂZVAN MATEESCU, ISTORIILE UNUI TEMPLU BIBLIOTECA MUSEI NAPOCENSIS XXXVIII, CLUJ-NAPOCA: MEGA, 2012 / (THE HISTORIES OF A TEMPLE), BIBLIOTECA MUSEI NAPOCENSIS XXXVIII, CLUJ-NAPOCA: MEGA, 2012.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă