Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
  Articol:   CERAMICA ÎN CONTEXT FUNERAR – CÂTEVA ASPECTE ALE CONVIVIALITĂŢII ÎN DACIA ROMANĂ / POTTERY IN FUNERARY CONTEXT – SOME ASPECTS OF CONVIVIALITY IN ROMAN DACIA.

Autori:  VIORICA RUSU-BOLINDEŢ.
 
       
         
  Rezumat:  Ceramica în context funerar – câteva aspecte ale convivialităţii în Dacia romană. Ceramica joacă un rol important în cadrul riturilor şi ritualurilor funerare de epocă romană, ea fiind materialul arheologic preponderent utilizat atât în timpul funeraliilor, cât şi ca inventar/mobilier funerar în cadrul mormintelor. În timpul celor două rituri fundamentale cunoscute în epoca romană – incineraţia şi inhumaţia -, ceramica romană este folosită în diferitele etape ale derulării ceremoniei funerare. Dată fiind amploarea subiectului, pentru a ilustra descoperirile ceramice din contextele funerare de la scara provinciei, au fost ales patru studii de caz, provenite din medii diferite: una dintre necropolele coloniştilor illyri de la Alburnus Maior (Tăul Corna); necropola tumulară a coloniştilor noricopannonici de la Caşolţ (jud. Sibiu); necropola daco-romană de la Soporu de Câmpie (jud. Alba); una dintre necropolele din mediul urban – necropola sudică de la Potaissa. Concluziile obţinute în urma acestei analize ne oferă câteva aspecte particulare legate de prezenţa acestor artefacte în cadrul inventarului funerar al necropolelor din Dacia: conservatorismul unor grupuri de colonişti privind practicile funerare (atât prin rituri şi ritualuri, cât şi prin păstrarea unor forme ceramice particulare); absenţa importurilor de ceramică de lux (terra sigillata sau alte categorii de veselă); prezenţa rară a seturilor/serviciilor de vase. Pe de altă parte, ceramica indică (dată fiind prezenţa ei masivă în cadrul inventarelor funerare) adoptarea de către coloniştii veniţi în Dacia, ca şi de către autohtoni, a culturii materiale romane, ceea ce reprezintă semnele clare ale romanizării populaţiei din Dacia romană.

Cuvinte cheie: necropole; incineraţie; înhumaţie; ceramică funerară; Dacia romană.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă