Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
         
   
1.  „ESTE EMOŢIE ŞI PUTERE CEEA CE TRANSMITEM PRIN MUZICĂ” / “IT IS EMOTION AND STRENGTH THAT WE ARE CONVEYING THROUGH MUSIC”.
          Autori: ADÉL FEKETE.


2.  MODELELE GERMANE ALE MELODIILOR PROTESTANTE MAGHIARE DIN SECOLUL AL XVI-LEA / GERMAN PATTERN MELODIES OF THE 16TH CENTURY PROTESTANT HUNGARIAN HYMNS.
          Autori: .


3.  OPERA SERIA ŞI REFORMELE SALE / L’OPERA SERIA ET SES REFORMES.
          Autori: .


4.  VERDI ŞI WAGNER ÎN LONDRA VICTORIANĂ TIMPURIE: PUNCTUL DE VEDERE AL REVISTEI THE MUSICAL WORLD / VERDI AND WAGNER IN EARLY VICTORIAN LONDON: THE VIEWPOINT OF THE MUSICAL WORLD .
          Autori: .


5.  ARTICULAŢIILE NOTELOR ÎN TRATATELE DEDICATE INSTRUMENTELOR DE SUFLAT DIN LEMN DIN EPOCA BAROCULUI / THE ARTICULATION OF THE NOTES IN TREATIES DEDICATED TO WOODWIND INSTRUMENTS FROM THE BAROQUE ERA.
          Autori: .


6.  COMPLEXITATEA ŞI SPECIFICUL ARTEI CORALE / THE COMPLEXITY AND CHARACTERISTICS OF CHORAL ART.
          Autori: .


7.  DEZBATERI ASUPRA ROMÂNISMULUI MUZICAL / DÉBATS SUR LA « ROUMANITÉ » MUSICALE.
          Autori: LUANA STAN.


8.  O PERSPECTIVĂ SEMANTICĂ INTEGRALISTĂ ASUPRA INTERFERENŢEI TEXT-MUZICĂ ÎN CAZUL TEATRULUI MUZICAL / UNE PERSPECTIVE SÉMANTIQUE INTÉGRALISTE SUR L’INTERFÉRENCE TEXTE-MUSIQUE DANS LE CAS DU THÉÂTRE MUSICAL.
          Autori: .


9.  VIABILITATEA PRINCIPIILOR DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PIANISTIC CONTEMPORAN / VIABILITY OF DIDACTIC PRINCIPLES IN CONTEMPORARY PIANO EDUCATION.
          Autori: .


10.  CÂTEVA CONSIDERAŢII PSICHO-PEDAGOGICE ASUPRA EDUCAŢIEI MUZICALE / SOME PSYCHO-PEDAGOGICAL CONSIDERATIONS ON MUSICAL EDUCATION.
          Autori: .


11.  EDUCAŢIA MUZICALĂ VERSUS OMUL CONTEMPORAN / MUSICAL EDUCATION VERSUS MAN OF CONTEMPORARY SOCIETY.
          Autori: .


12.  RELAŢIA PROFESOR-ELEV / STUDENT ÎN CADRUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV DE EDUCAŢIE MUZICALĂ / LA RELATION ENSEIGNANT – ELÈVE / ETUDIANT DANS LE CADRE DU PROCESSUS INSTRUCTIF-ÉDUCATIF D’ÉDUCATION MUSICALE.
          Autori: .


13.  JANKO, OPERA FOLK PE CARE LISZT N-A MAI SCRIS-O NICIODATĂ / JANKO, THE FOLK OPERA LISZT NEVER WROTE.
          Autori: .


14.  "PASSACAGLIA" ÎN OPERA SECOLULUI XX. INTERLUDIUL NR. 4 DIN OPERA "PETER GRIMES" DE BENJAMIN BRITTEN / “PASSACAGLIA” IN THE OPERA OF THE 20th CENTURY. THE INTERLUDE NO.4 FROM THE OPERA “PETER GRIMES” BY BENJAMIN BRITTEN.
          Autori: GABRIELA COCA.


15.  LIMBAJUL MUZICAL AL COMPOZITORULUI PIERRE VILLETTE ÎN MOTETUL A CAPPELLA HYMNE A LA VIERGE (OP. 24) ŞI PANIS ANGELICUS (OP. 80) / DER MUSIKALISCHE SPRACHE DES KOMPONISTEN PIERRE VILLETTE IN DEN A CAPPELLA MOTETTEN HYMNE A LA VIERGE (OP. 24) UND PANIS ANGELICUS (OP. 80).
          Autori: .


16.  INTERNET SYMPHONY No. 1: REGÂNDIND ORCHESTRA CA O COMUNITATE VIRTUA / INTERNET SYMPHONY No. 1: RETHINKING THE ORCHESTRA AS A VIRTUAL COMMUNITY.
          Autori: BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.


17.  MEDITATIONS OF A LONELY BASSOON.
          Autori: CRISTIAN BENCE-MUK.


18.  RECENZIE - PROTECTING THE HARMONY – THOUGHTS ON THE MARGIN OF ANGI ISTVÁN’S BOOK ABOUT AESTHETIC PIETY (ANGI ISTVÁN: A HARMÓNIA MARAD, PARTIUM KIADÓ, NAGYVÁRAD, 2013).
          Autori: ATTILA FODOR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă