Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
  Articol:   CÂTEVA CONSIDERAŢII PSICHO-PEDAGOGICE ASUPRA EDUCAŢIEI MUZICALE / SOME PSYCHO-PEDAGOGICAL CONSIDERATIONS ON MUSICAL EDUCATION.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  În zilele noastre, sistemul de învățământ se confruntă cu multiple provocări în ceea ce privește formarea elevilor, atât sub aspect socio - uman, cât si profesional. Educația muzicală este cea mai veche latură a pedagogiei românești, reliefând valori care s-au structurat în timp și care reprezintă nu numai fapte cultural-istorice, dar și elemente necesare unei noi concepții. Este nevoie de o prezentare a educației estetice reale și corecte în sistemul de învățământ, pentru o clarificare optimă a rolului acesteia în viața școlară. Având în vedere aceste aspecte, importanța lor impune necesitatea lărgirii planului investigației istorice și culturale. Metacunoașterea capătă întreg sensul său pedagogic și etic în condiții didactice și epistemiologice. Ca mijloc de învățare a cunoștințelor și a strategiilor de reușită, metacunoașterea este și factor de identificare a elevilor în cultura lor. Ea se folosește în relație cu celălalt, prin elaborarea unui ansamblu de cercetare a cunoștințelor și proceselor de construcție a acestor cunoștințe. În felul acesta, din consumatori de muzică, elevii pot deveni utilizatori și producători de muzică, detinători de cunoștințe și gusturi estetice care să-i apropie de frumos și ideal.

Cuvinte cheie: Educaţie, muzică, sistem, provocări, cunoştinţe, estetică

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă