Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
  Articol:   O PERSPECTIVĂ SEMANTICĂ INTEGRALISTĂ ASUPRA INTERFERENŢEI TEXT-MUZICĂ ÎN CAZUL TEATRULUI MUZICAL / UNE PERSPECTIVE SÉMANTIQUE INTÉGRALISTE SUR L’INTERFÉRENCE TEXTE-MUSIQUE DANS LE CAS DU THÉÂTRE MUSICAL.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Articolul de faţă focalizează lumina investigaţiei asupra locului de interferenţă directă şi intimă a textului literar cu muzica, fiind, prin urmare, dedicat analizei de tip ‘semantic–integralistă’ asupra unui obiect cultural–artistic complet, respectiv asupra teatrului–muzical. Parcursul trasat urmăreşte aceeaşi evoluţie a dinamicii metaforice, identificată, iniţial, în libretul operei Così fan tutte, în paralel cu dinamica metaforică a discursului muzical, prin intermediul aceloraşi strategii: dia-endo-epi-forice. Ne propunem, aşadar, să apropiem tezele integraliste orientate, până azi, doar înspre textul literar, de un alt univers de creaţie culturală şi artistică: teatrul-muzical. Aceste corespondenţe se referă, desigur, la existenţa unor eventuale strategii metaforice în interiorul discursului muzical, care să colaboreze de pe aceeaşi poziţie cu strategiile deja menţionate, prezente în textul libretului, în vederea potenţării misterului şi articulării sensului metaforic, existent în textul artistic final: libret însoţit de discursul muzical.

Cuvinte-cheie: sens muzical-sens textual poetic, strategii metaforice, diaforic, endoforic, epiforic, sintonia text literar-muzică.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă