Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2015  
         
         
   
1.  PREZENTARE / PRÉSENTATION.
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU.


2.  CARMEN VLAD: UN MODEL DE RIGOARE ȘI SENSIBILITATE ȘTIINȚIFICĂ /CARMEN VLAD: UN MODÈLE DE RIGUEUR ET DE SENSIBILITÉ SCIENTIFIQUE.
          Autori: LIANA POP.


3.  DESPRE MODELUL RETICULAR AL TEXTULUI. OMAGIU DOAMNEI PROFESOR CARMEN VLAD / SUR LE MODÈLE RÉTICULAIRE. HOMMAGE À CARMEN VLAD.
          Autori: LIANA POP.


4.  CONSTRUCȚIA SENSULUI POETIC MINULESCIAN: REȚELELE TEXTUALE / LA CONSTRUCTION DU SENS POÉTIQUE CHEZ ION MINULESCU: LES RÉSEAUX TEXTUELS.
          Autori: MIHAELA MUNTEANU SISERMAN.


5.  „MIRACOLUL” EMINESCIAN: TRANSPARENȚĂ ȘI AMBIGUITATE. O SEMIOZĂ PARADOXALĂ / « LE MIRACLE » EMINESCIEN: TRANSPARENCE ET AMBIGUÏTÉ. UNE SÉMIOSE PARADOXALE.
          Autori: ILEANA OANCEA.


6.  STRATEGII SUBVERSIVE ÎN CONFIGURAREA POLIFONICĂ A ESEULUI POETIC / SUBVERSIVE STRATEGIES IN THE POLYPHONIC CONFIGURATION OF THE POETICAL ESSAY.
          Autori: LUMINITA CHIOREAN.


7.  METAFORA ȘI SEMIOTICA VERBALĂ / MÉTAPHORE ET SÉMIOTIQUE VERBALE.
          Autori: ELENA FAUR.


8.  BOGĂȚIA SEMANTICĂ A CUVÂNTULUI LUME. SENSURI ÎMPRUMUTATE DIN SLAVONĂ ȘI REDATE SUB EXPRESIE LATINĂ. UNELE CONSECINȚE ALE ÎMPRUMUTULUI ÎN RELAȚIA LIMBĂ-MENTALITATE / THE SEMANTIC WEALTH OF THE LEMMA “LUME”. MEANINGS BORROWED INTO ROMANIAN FROM CHURCH SLAVONIC AND RENDERED THROUGH ROMANIAN WORDS OF LATIN ORIGIN.
          Autori: RODICA MARIAN.


9.  UN CUVÂNT RELATIV NOU ÎN ROMÂNĂ, ŞI TOTUŞI VECHI: CORPUS / UN MOT RELATIVEMENT NOUVEAU EN ROUMAIN, MAIS POURTANT ANCIEN: ROUM. CORPUS.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


10.  NUME DE CULORI ÎN CĂRŢILE DE BUCATE ROMÂNEŞTI / ON THE NAMES OF COLOURS IN ROMANIAN COOKBOOKS.
          Autori: MARIANA NEȚ.


11.  CONSIDERAŢII SEMANTICE ASUPRA NEGAŢIEI ÎN DIALOG / CONSIDÉRATIONS SÉMANTIQUES SUR LA NÉGATION DANS LE DIALOGUE.
          Autori: VICTORIA MOLDOVAN.


12.  CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA TRADUCERE ÎN PROCESUL DIDACTIC DE PREDARE A LIMBILOR STRĂINE / ON TRANSLATION IN THE DIDACTIC ACT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES.
          Autori: NICOLETA NEȘU.


13.  AXA CRONOTETICĂ ȘI AXA CRONOGENETICĂ ÎN ACTUALIZAREA IPOTEZEI ÎN FRANCEZĂ ȘI ÎN SPANIOLĂ. APLICAREA TEORIILOR LUI GUILLAUME LA CANDIDE DE VOLTAIRE / L’AXE CHRONOTHÉTIQUE ET L’AXE CHRONOGÉNÉTIQUE DANS L’ACTUALISATION DE L’HYPOTHÈSE EN FRANÇAIS ET EN ESPAGNOL. ÉTUDE APPLIQUÉE À « CANDIDE » DE VOLTAIRE.
          Autori: PILAR SARAZÁ CRUZ.


14.  UTOPII SUBTERANE ÎN LITERATURA CLASICĂ / UTOPIES À L’INTÉRIEUR DE LA TERRE À L’ÂGE CLASSIQUE.
          Autori: CORIN BRAGA.


15.  LORENZINO/LORENZACCIO, UN OM ÎN SLUJBA CETĂŢII? LORENZINO DE MÉDICIS (FLORENŢA 1514-VENEŢIA 1548), APOLOGIA (1539?) / LORENZINO/LORENZACCIO, UN HOMME AU SERVICE DE LA CITÉ? LORENZINO DE MÉDICIS (FLORENCE 1514-VENISE 1548), APOLOGIA (1539?).
          Autori: THEA PICQUET.


16.  RECENZIE - AMALIE KASIN LERSTANG, EUROPA, OSLO: CAPPELEN DAMM, 2014, 166 P..
          Autori: MARTHE BERG REFFHAUG.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă