Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2015  
         
  Articol:   „MIRACOLUL” EMINESCIAN: TRANSPARENȚĂ ȘI AMBIGUITATE. O SEMIOZĂ PARADOXALĂ / « LE MIRACLE » EMINESCIEN: TRANSPARENCE ET AMBIGUÏTÉ. UNE SÉMIOSE PARADOXALE.

Autori:  ILEANA OANCEA.
 
       
         
  Rezumat:  ˮMiracolulˮ eminescian: Transparență și ambiguitate. O semioză paradoxală. Prezentul studiu își propune să surprindă bogăția și subtilitatea creației eminesciene dintr-o perspectivă semiotică. Traiectoria artisticului, aparent simplă, dar responsabilă de un tipar stilistic imprevizibil, va fi exploatată cu precădere în poezia Dintre sute de catarge, care rezumă în mod singular întregul cogito al poetului. Încărcată de unități textuale, cultivând o formă clară, coerentă, și generând o lume eidetic-ontologică, această capodoperă proliferează o semiotică plină de tensiune și de paradoxuri, percepute drept martori ai unei subiectivități inefabile.

Cuvinte cheie : Eminescu, semiotică, literatură, modernism, subjectivitate, signifié, signifiant, semn lingvistic
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă