Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2015  
         
  Articol:   CONSTRUCȚIA SENSULUI POETIC MINULESCIAN: REȚELELE TEXTUALE / LA CONSTRUCTION DU SENS POÉTIQUE CHEZ ION MINULESCU: LES RÉSEAUX TEXTUELS.

Autori:  MIHAELA MUNTEANU SISERMAN.
 
       
         
  Rezumat:  Construcția sensului poetic minulescian: rețelele textuale. Prin studiul de față ne propunem, pe de o parte, să evocăm și să surprindem premisele teoretice ale unui model textual propus de lingvista și semioticiana Carmen Vlad (2000, 2003) – intitulat metaforic textul aisberg, configurație (macro)semnică fundamentată pe conceptul de rețea textuală, deschisă ca număr de inventar, în funcționarea diferitelor tipologii textuale. Pe de altă parte, analiza textual-interpretativă pe care o întreprindem asupra unor eșantioane de texte poetice minulesciene încearcă să demonstreze că modelul teoretic își găsește funcționalitatea prin identificarea unor astfel de înlănțuiri semnice omogene (rețelele) în construirea și articularea sensului. Estetica simbolistă (din care se revendică poetul Ion Minulescu) va face posibilă grila de lectură / interpretare a ciclului Romanțelor pe o isotopie olfactivă sau a diferitelor „corespondențe” sinestezice. Predilecția simboliștilor pentru potriviri insolite de rime și pentru muzicalitatea versurilor va contribui la configurarea rețelei intonativ-melodice a textului. 

Cuvinte cheie: rețea textuală, isotopie, sinestezie, intertextualiate, simbolism, configurație prozodică, inferențe, sens.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă