Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2019  
         
         
   
1.  SISTEMUL FRANCEZ AL TIMPURILOR VERBALE ÎN PSIHOMECANICA LIMBAJULUI / LE SYSTEME VERBO-TEMPOREL FRANÇAIS EN PSYCHOMECANIQUE DU LANGAGE.
          Autori: PHILIPPE MONNERET.


2.  TRĂSĂTURILE SPECIFICE ALE EVOLUȚIEI LIMBII FRANCEZE ÎN CONTEXTUL UNEI TIPOLOGII COMPARATIVE A LIMBILOR ROMANICE / LES SPÉCIFICITÉS DE L’ÉVOLUTION DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE CADRE D’UNE TYPOLOGIE LEXICALE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES.
          Autori: LOUIS BEGIONI.


3.  SCRIIND CU ANIMALE: INEDITELE OPȚIUNI ALE LUI BARBEY D’AUREVILLY / ÉCRIRE AVEC LES ANIMAUX : LES CHOIX INATTENDUS DE BARBEY D’AUREVILLY.
          Autori: MARINELLA TERMITE.


4.  CUVINTE PĂDUREŢE: VIRAJUL INTELECTUAL ȘI POETIC AL LUI FONDANE / MOTS SAUVAGES: LE DÉTOUR INTELLECTUEL ET POÉTOLOGIQUE DE FONDANE.
          Autori: GIOVANNI ROTIROTI.


5.  RĂUL: DEZORDINEA NATURII UMANE... O LECTURĂ A VOLUMULUI O AMOR EM LOBITO BAY (IUBIRE LA LOBITO BAY) DE LÍDIA JORGE / O MAL: DESCONCERTO DA NATUREZA HUMANA… UMA LEITURA DE O AMOR EM LOBITO BAY DE LÍDIA JORGE.
          Autori: NAZARÉ TORRÃO.


6.  GENUL AȘA-NUMIT INCLUZIV. SCURTĂ ISTORIE A UNUI MIT / THE ITALIAN SO-CALLED INCLUSIVE GENDER. A SHORT HISTORY OF A MYTH.
          Autori: FRANCESCA DRAGOTTO.


7.  DOUĂ NON-LIMBI: LIMBA DE LEMN ȘI LIMBA DE BUMBAC / DEUX NON-LANGUES : LA LANGUE DE BOIS ET LA LANGUE DE COTON.
          Autori: ADRIANA SFERLE.


8.  REFLEXII DESPRE CONCEPTUL DE IMAGINAR LINGVISTIC / REFLECTIONS ON THE CONCEPT OF LINGUISTIC IMAGINARY.
          Autori: ELENA PLATON.


9.  DISCURSUL PREFAȚIAL AL DICȚIONARELOR BILINGVE FRANCEZO-ROMÂNE/ ROMÂNO-FRANCEZE DIN SECOLUL AL XIX-LEA / THE PREFACIAL DISCOURSE OF THE BILINGUAL FRENCH-ROMANIAN/ROMANIAN-FRENCH 19TH CENTURY DICTIONARIES.
          Autori: OANA AURELIA GENCĂRĂU, ȘTEFAN GENCĂRĂU.


10.  IMPERATIVUL ÎN IMPRECAȚII / IMPERATIVE IN IMPRECATIVES.
          Autori: KELEMEN EMILIA.


11.  FOCUL CA LOGO AL LUMII ARTISTICE / FIRE AS THE LOGO OF THE ARTISTIC WORLDS.
          Autori: NATALJA DYORINA, YULIYA YUZHAKOVA, LILIYA POLYAKOVA, TATYANA ZALAVINA.


12.  CONSTRUCȚIA CONTRAFACTUALĂ: ÎNTRE INTENȚIA MESAJULUI, PROIECȚIA EXPRESIEI ȘI INCIDENȚĂ / LE CONTREFACTUEL : ENTRE VISÉE DE DISCOURS, VISÉE PHRASTIQUE ET INCIDENCE.
          Autori: LUCIANA T. SOLIMAN.


13.  ȘARADA EXILAȚILOR. O LECTURĂ A POEMULUI LUI BAUDELAIRE, “LE CYGNE” / LA CHARADE DES EXILÉS. UNE LECTURE DE LE CYGNE DE BAUDELAIRE.
          Autori: GIAMPIERO MARZI.


14.  LE MOUVEMENT DADAÏSTE : SOURCES, HISTOIRE LITTERAIRE ; PRECURSEUR DU SURREALISME. LA FIGURE EMBLÉMATIQUE DU POÈTE ROUMAIN TRISTAN TZARA / THE DADA MOVEMENT: ORIGINS, LITERARY HISTORY; THE PIONEER OF SURREALISM. THE MYSTERIOUS FIGURE OF ROMANIAN POETRY, TRISTAN TZARA.
          Autori: MANUELA ORITA-SERBAN.


15.  CHE GUEVARA, FIGURA HRISTICĂ A LUPTĂTORILOR DE GHERILĂ / EL CRISTO DE LOS GUERRILLEROS.
          Autori: FERNANDO IWASAKI.


16.  REVOLUȚIA GAROAFELOR. IMAGINE ȘI MITOLOGIE / REVOLUÇÃO DOS CRAVOS. IMAGEM E MITOLOGIA.
          Autori: LIDIA JORGE.


17.  O IMAGINE PALIMPSEST DIN DECEMBRIE 1989 / UNE IMAGE PALIMPSESTE DE DECEMBRE 1989.
          Autori: RUXANDRA CESEREANU.


18.  PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ. EXPRIMARE ORALĂ ŞI ÎNŢELEGERE ORALĂ / L’ENSEIGNEMENT DU ROUMAIN- LANGUE ETRANGERE. L’EXPRESSION ET LA COMPRÉHENSION ORALES.
          Autori: ADRIANA SFERLE.


19.  CINEMATOGRAFIA CA MEDIU CULTURAL ȘI EDUCAȚIONAL ÎN PREDAREA/ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE / LE CINÉMA COMME MÉDIA CULTUREL ET ÉDUCATIF DANS L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES.
          Autori: PAOLA APPETITO.


20.  ÎNȚELEGEREA FACTORILOR CE AU INFLUENȚAT CREȘTEREA TREPTATĂ A NUMĂRULUI DE STUDENȚI CARE DORESC SĂ OBȚINĂ O DIPLOMĂ DE LICENȚĂ ÎN LIMBA ȘI LITERATURA NORVEGIANĂ / UNDERSTANDING THE FACTORS THAT HAVE INFLUENCED THE GRADUAL INCREASE IN THE NUMBER OF STUDENTS WISHING TO BE GRANTED A BA IN NORWEGIAN LANGUAGE AND LITERATURE.
          Autori: SANDA TOMESCU BACIU, RALUCA POP, FARTEIN THORSEN ØVERLAND, ROXANA-EMA DREVE, RALUCA-DANIELA RĂDUȚ, IOANA-ANDREEA MUREȘAN.


21.   MISCELLANEA: 15TH CONGRESS OF FINNO-UGRIC WRITERS, 21st −25th AUGUST 2019.
          Autori: WALCZ BEATRIX.


22.   MISCELLANEA: PARTICIPATION IN THE SEMINAR ON NORWEGIAN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE, ORGANIZED BY THE CENTRE FOR NORWEGIAN STUDIES ABROAD (SNU), UNIVERSITY OF AGDER, NORWAY.
          Autori: SANDA TOMESCU BACIU.


23.  EN MOVIMIENTO/IN MOVIMENTO/EM MOVIMENTO/EN MOVIMENT/IN MISCARE. JOURNEE D’ETUDE DU DEPARTEMENT DE LANGUES ET LITTERATURES ROMANES DE L’UNIVERSITE DE GENEVE.
          Autori: VALERIA WAGNER.


24.  BOOK REVIEW: CLARA DUPONT-MONOD, LA REVOLTE, PARIS, STOCK, 2018, 244 P..
          Autori: SIMONA ILIEȘ.


25.  BOOK REVIEW: PAUL GREVEILLAC, MAITRES ET ESCLAVES, PARIS, GALLIMARD, 2018, 457 P..
          Autori: ADRIANA GUȘĂ.


26.  BOOK REVIEW: ADELINE DIEUDONNÉ, LA VRAIE VIE, PARIS, L’ICONOCLASTE, 2018, 265 P..
          Autori: GEORGIANA BOZÎNTAN.


27.  BOOK REVIEW: INES BAYARD, LE MALHEUR DU BAS, PARIS, ALBIN MICHEL, 2018, 267 P..
          Autori: MARIA SIMOTA.


28.  BOOK REVIEW: SANDA TOMESCU BACIU AND ȘTEFAN GENCĂRĂU. SEXTIL PUȘCARIU ȘI EXEGEZA OPEREI LUI HENRIK IBSEN ÎN REVISTA „FAMILIA”: 4/16 MAIU 1897 – 28 DECEMBRE 1897: (9 IAN. 1898) [SEXTIL PUȘCARIU AND HIS ANALYSIS OF HENRIK IBSEN’S WORK IN THE FAMILIA MAGAZINE: 4TH/16TH MAY 1897 – 28TH DECEMBER 1897: (9TH JAN 1898)] CLUJ: CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, 2018, 183P..
          Autori: ADINA FLORINA DRAGOȘ.


29.  BOOK REVIEW: IONELA DIACONU ABLAI, ȚIPĂTUL LĂNCII [THE HOWL OF THE SPEAR] IAȘI: ARS LONGA, 2018, 141 P..
          Autori: ADINA FLORINA DRAGOȘ.


30.  BOOK REVIEW: ALDO MANUZIO E LA NASCITA DELL’EDITORIA, A CURA DI GIANLUCA MONTINARO PICCOLA BIBLIOTECA UMANISTICA, FLORENCE, LEO S. OLSCHKI EDITORE, 2019, 114 P..
          Autori: THÉA PICQUET.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă