Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2018  
         
         
   
1.  DISPOZITIVE ȘI UNELTE SONORE INTERACTIVE / INTERACTIVE SOUND TOOLS AND ENGINES.
          Autori: ADRIAN BORZA.


2.  MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ȘI PRACTICII COMERCIALE ÎN EPOCA CLASICISMULUI VIENEZ / THE MANAGEMENT OF COMMUNICATION AND COMMERCIAL PRACTICE IN THE VIENNESE CLASSICAL ERA.
          Autori: OANA M. BĂLAN.


3.  THE MUSIC CRITIC BETWEEN ROLE AND RESPONSIBILITY / CRITICUL MUZICAL ÎNTRE ROL ȘI RESPONSABILITATE.
          Autori: CRISTINA ŞUTEU.


4.  PUTEREA UNIFICATOARE A MUZICII ÎN VIZIUNEA LUI MARSILIO FICINO / THE UNIFYING POWER OF MUSIC IN MARSILIO FICINO’S VISIO.
          Autori: STELA DRĂGULIN.


5.  EFECTUL SARCINII ASUPRA VOCII CÂNTATE / THE EFFECT OF PREGNANCY ON THE SINGING VOICE.
          Autori: TAMÁS J. ALTORJAY, ÁDÁM PERÉNYI , GÁBOR ÁDÁM.


6.  MUZICA ESTE A TUTUROR! CHIAR ȘI A SURZILOR!(?) / MUSIC BELONGS TO ALL OF US! EVEN TO THE DEAF! (?).
          Autori: MIKLÓS GYÖRGYJAKAB.


7.  CERCETĂRI ÎN MUZICA DE CAMERĂ PENTRU MEDITAȚIE / CHAMBER MUSIC EXPLORATIONS FOR MEDITATION.
          Autori: JANOS ZSOLT IMRE.


8.  IMPACTUL SESIUNILOR DE MUZICOTERAPIE ASUPRA COPIILOR DIAGNOSTICAȚI CU BOLI CRONICE PROGRESIVE. UN PROGRAM PILOT / THE IMPACT OF MUSIC THERAPY SESSIONS ON CHILDREN DIAGNOSED WITH PROGRESSIVE CHRONIC ILLNESS – A PILOT PROGRAM.
          Autori: LOIS VĂDUVA, ANNAMARIA BALLA.


9.  VOCEA DE SOPRAN ȘI IMPORTANȚA EI ÎN GENUL DE OPERETĂ / THE SOPRANO VOICE TYPE AND ITS IMPORTANCE WITHIN THE OPERETTA GENRE.
          Autori: EVA-ELENA JORDAN.


10.  DRUMUL OPERETEI DE LA RĂDĂCINI PÂNĂ LA MARII AUTORI MAGHIARI / OPERETTA AS A GENRE FROM ITS BEGINNINGS TO ITS FAMOUS HUNGARIAN REPRESENTATIVES.
          Autori: EVA-ELENA JORDAN.


11.  CARACTERISTICI ALE OPEREI FRANCEZE DIN SECOLUL AL XIX-LEA REFLECTATE ÎN LUCRĂRILE LUI SAINT-SAËNS ȘI BIZET / CHARACTERISTICS OF THE 19TH CENTURY FRENCH OPERA REFLECTED IN THE WORKS OF SAINT-SAËNS AND BIZET.
          Autori: NOÉMI KARÁCSONY.


12.  INTERFERENȚE ÎNTRE ARTE. ANALOGII STRUCTURALE ȘI DE LIMBAJ / INTERSECTIONS OF ARTS. STRUCTURAL AND LANGUAGE ANALOGIES.
          Autori: STELIAN IONAȘCU.


13.  THE DEVELOPMENT AND PERIODS OF EDVARD GRIEG’S ORCHESTRAL STYLE.
          Autori: RYTIS URNIEŽIUS.


14.  EDUCATORUL ANONIM / THE ANONYMOUS EDUCATOR.
          Autori: MIRELA MERCEAN-ŢÂRC.


15.  INTEGRAREA EDUCAȚIEI MUZICALE COMPUTERIZATE ÎNTR-O PARADIGMĂ INTERDISCIPLINARĂ; PROPUNERE DE APLICAȚII CE UTILIZEAZĂ SOFTWARE-UL SIBELIUS / INTEGRATING COMPUTERIZED MUSICAL EDUCATION INTO AN INTERDISCIPLINARY PARADIGM. PROPOSAL OF APPLICATIONS USING THE SIBELIUS SOFTWARE.
          Autori: ALEXANDRA BELIBOU.


16.  TRADIȚII ETNOGRAFICE ȘI ETNOMUZICOLOGICE ÎN SATUL SÂMBRIAȘ (JUD. MUREȘ) – PARTEA A III-A / ETHNOGRAPHIC AND FOLK MUSIC TRADITIONS OF JOBBÁGYTELKE (SÂMBRIAŞ) - THIRD PART.
          Autori: HENRIETTA CIOBA.


17.  COLINDE DE CRĂCIUN CU AMBITUS REDUS, DE STIL NOU LA MAGHIARII DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI / SMALL AMBITUS – NEW STYLE CHRISTMAS CAROLS WITH THE HUNGARIANS OF THE TRANSYLVANIAN PLAIN.
          Autori: ZOLTÁN GERGELY.


18.  TEMA INTOARCERII FIULUI RISIPITOR ÎN MUZICA CULTĂ (II): SERGHEI PROKOFIEV / THE THEME OF THE PRODIGAL SON’S RETURN IN CLASSICAL MUSIC II: SERGEI PROKOFIEV.
          Autori: PETRUȚA-MARIA COROIU.


19.  PRELUCRĂRI DE MELODII POPULARE PENTRU COR BĂRBĂTESC DE JÁNOS SEPRŐDI / FOLK SONG ADAPTATIONS FOR MEN’S CHOIR BY JÁNOS SEPRŐDI.
          Autori: ÉVA PÉTER.


20.  ISTORIA UNEI PASSACAGLII UITATE: FINALUL SIMFONIEI A 3-A „OVIDIU” DE SIGISMUND TODUŢĂ / HISTORY OF A FORGOTTEN PASSACAGLIA: THE SYMPHONY NO.3 “OVID” FINALE BY SIGISMUND TODUŢĂ.
          Autori: ECATERINA BANCIU.


21.  ECOURI MUZICALE DIN TRANSILVANIA. STAGIUL DE CERCETARE A LUI LIGETI LA INSTITUTUL DE FOLCLOR DIN BUCUREȘTI / HAUNTING SOUNDSCAPES OF TRANSYLVANIA: LIGETI’S RESEARCH STAY AT THE FOLKLORE INSTITUTE IN BUCHAREST.
          Autori: BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.


22.  BOOK REVIEW - CONSIDERATIONS ABOUT A FUNDAMENTAL BOOK OF ROMANIAN MUSICOLOGY.
          Autori: OLEG GARAZ.


23.  BOOK REVIEW: THE MUSIC IN THE SILENT SOUND: GEORGE BALINT, PRIVIREA ESTETICĂ: ÎNCERCARE ÎN CONTEMPLAREA MUZICII.
          Autori: CRISTINA ȘUTEU.


24.  CRONICĂ DE CONCERT: THE VALKYRIE BY RICHARD WAGNER, IN CONCERT. GABRIEL BEBEȘELEA AND THE TRANSILVANIA STATE PHILHARMONIC ORCHESTRA DRESS REHEARSAL WITH AUDIENCE AND THE CLOSING CONCERT OF CLUJ MUSICAL AUTUMN INTERNATIONAL FESTIVAL (OCTOBER 25-26, 2018).
          Autori: ECATERINA BANCIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă