Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2018  
         
  Articol:   INTERFERENȚE ÎNTRE ARTE. ANALOGII STRUCTURALE ȘI DE LIMBAJ / INTERSECTIONS OF ARTS. STRUCTURAL AND LANGUAGE ANALOGIES.

Autori:  STELIAN IONAȘCU.
 
       
         
  Rezumat:  Interpretarea și analiza fenomenului artistic arată că artele interferează stimulându-se reciproc în drumul lor ascendent, augmentându-și puterea de exprimare din partea artistului și de întelegere din partea receptorului. Aceste interferențe, transpoziții și echivalențe pe plan atitudinal și al conținutului între arte, s-ar putea justifica fie prin insuficiența mijloacelor proprii unui segment artistic determinat (ex. muzică, pictură, literatură) și implicit nevoia „de împrumut”, fie sunt acțiuni deliberate prin care frumusețea și bogația se datorează tocmai acestui „împrumut”, fără să pericliteze specificul vreuneia dintre artele respective. Vom întalni un cuvânt al culorii și o coloristică a cuvântului, o muzicalitate a poeziei și o poezie a muzicii. În mod paradoxal, asistăm și la o coloristică a sculpturii, prin felul în care lumina se distribuie cu intensități diferite în profunzimea reliefului operei respective.

Keywords: artă, culoare, formă muzicală, icoană, timbru, ritm, structură compozițională, poezia muzicii, muzică programatică.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă