Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2018  
         
  Articol:   THE MUSIC CRITIC BETWEEN ROLE AND RESPONSIBILITY / CRITICUL MUZICAL ÎNTRE ROL ȘI RESPONSABILITATE.

Autori:  CRISTINA ŞUTEU.
 
       
         
  Rezumat:  Critica muzicală examinează, interpretează, apreciază valoarea şi oferă orientare fenomenului artistic folosind argumentarea bazată pe concepte.În calitate de „judecător” (gr. kritésκριτήσ), criticul face apel la puterea lui de discernământ pentru a evalua atât o compoziţie muzicală cât şi actul artistic. Acest articol prezintă, într-o formă concisă, răspunsuri la patru întrebări fundamentale referitoare la critica muzicală: Ce este?; Cui se adresează?; Care este scopul?; Cine ar trebui să o scrie?. O perspectivă interdisciplinarăasupra muzicii, gândire analitică, obiectivitate versus subiectivitate, abilitatea de a avea o privire de ansamblu şi în acelaşi timp de a sublinia detaliile – iată o parte din elementele cheie ce alcătuiesc spectrul valorilor în critica muzicală.

Cuvinte-cheie: artist, public, simţ analitic, vocaţie, interdisciplinaritate, subiectivitate, obiectivitate, responsabilitate, mentor.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă