Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2018  
         
  Articol:   DRUMUL OPERETEI DE LA RĂDĂCINI PÂNĂ LA MARII AUTORI MAGHIARI / OPERETTA AS A GENRE FROM ITS BEGINNINGS TO ITS FAMOUS HUNGARIAN REPRESENTATIVES.

Autori:  EVA-ELENA JORDAN.
 
       
         
  Rezumat:  Această lucrare are trei părți componente – inegale ca dimensiuni. În prima parte am realizat un scurt istoric al genului de operetă, de la începuturile din secolul XVII până la autorii maghiari de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. În locul unei prezentări istorice exhaustive m-am axat pe urmărirea unei linii de dezvoltare, care ar fi putut duce, la apariția șirului de autori maghiari budapesto-vienezi, ale căror operete sunt jucate cu succes și în zilele noastre. În a doua parte am trecut prin revistă tematicile specifice ale operetelor autorilor maghiari, exemplificând tipurile de tematici prin prezentarea succintă a conținutului celor 14 operete, ce urmează să analizez pe parcursul cercetării mele doctorale. În partea a treia am realizat o comparație, din punctul de vedere a elementelor componente, între genul de operă și operetă. Am considerat acest lucru a fi necesar, deoarece astfel am putut arăta trăsăturile specifice ale genului de operetă, și am putut accentua și faptul, că este vorba de lucrări foarte bine elaborate, create de autori talentați și bine pregătiți, iar punerea lor în scenă necesită tot atâta talent, muncă și preocupare, cât marile creații de operă.

Cuvinte-cheie: operetă, primadonna, grande dame, musical, tematică
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă