Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   SOPHIE SAFFI    
       
           
  24-07-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  ÉTYMOLOGIE DES NUMERAUX CARDINAUX ET ORDINAUX ITALIENS, SOPHIE SAFFI / ETYMOLOGY OF CARDINAL AND ORDINAL NUMBERS.
          Autori: SOPHIE SAFFI.

2.  ETUDE ÉTYMOLOGIQUE ET PHONOLOGIQUE DE L’EMPRUNT ITALIEN GIARDINO DU FRANÇAIS JARDIN. DE L’IMPORTANCE DE LA QUANTITÉ CONSONANTIQUE DANS LE SYSTEME ITALIEN / AN ETYMOLOGICAL AND PHONETIC STUDY OF THE ITALIAN LOAN WORD GIARDINO FROM THE FRENCH JARDIN. OF THE IMPORTANCE OF THE AMOUNT CONSONANT IN THE ITALIAN SYSTEM.
          Autori: SOPHIE SAFFI.

3.  UNE JOURNÉE DE LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES / A DAY IN COMPARATIVE LINGUISTICS OF THE ROMANCE LANGUAGES.
4.  SINTASSI E PROSODIA IN ITALIANO E IN INGLESE / SYNTHESIS AND VERSIFICATION IN ITALIAN AND ENGLISH.
          Autori: SOPHIE SAFFI.

5.  LA JOURNÉE DE LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES 2009 (LICOLAR 2009) / DAY OF COMPARATIVE LINGUISTIC OF THE ROMANCE LANGUAGES IN 2009 (LICOLAR 2009).
          Autori: ROMANA TIMOC-BARDY, SOPHIE SAFFI.

6.  A COMPARATIVE APPROACH TO THE CONCEPTS OF PERSON AND SPACE IN LATIN, ITALIAN AND FRENCH / PRÉSENTATION COMPARATIVE LATIN/ITALIEN/FRANÇAIS DE LA CONCEPTION DE LA PERSONNE ET DE SON ESPACE.
          Autori: SOPHIE SAFFI.

7.  THE INTERNATIONAL COLLOQUY ON COMPARED LINGUISTICS OF ROMANCE LANGUAGES 2010: IS THE SIGN MOTIVATED? / LE COLLOQUE INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE COMPAREE DES LANGUES ROMANES 2010 : LE SIGNE EST-IL MOTIVE ? .
          Autori: SOPHIE SAFFI, ROMANA TIMOC-BARDY, ALVARO ROCCHETTI.

8.  VOCALIC SYSTEMATICS OF ITALIAN VERBAL ENDINGS AND PERSON REPRESENTATION: THE ALTERNATION INDICATIVE /SUBJUNCTIVE / SYSTEMATIQUE VOCALIQUE DES DESINENCES VERBALES EN ITALIEN ET REPRESENTATION DE LA PERSONNE : L’ALTERNANCE INDICATIF /SUBJONCTIF .
          Autori: SOPHIE SAFFI.

9.  PRESENTATION: COMPARATIVE LINGUISTICS SYMPOSIUM OF THE ROMANCE LANGUAGES LICOLAR AIX-EN-PROVENCE, 7 AND 8 APRIL 2011 / PRÉSENTATION : LE COLLOQUE DE LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES LICOLAR AIX-EN-PROVENCE, 7 ET 8 AVRIL 2011.
          Autori: SOPHIE SAFFI, ROMANA TIMOC-BARDY.

10.  REPRESENTATIONS OF THE PERSON WITHIN THE ITALIAN CHRONOGENESIS / LA REPRÉSENTATION DE LA PERSONNE AU SEIN DE LA CHRONOGENÈSE ITALIENNE.
          Autori: SOPHIE SAFFI.

11.  THE ACOUSTIC PHYSIOGNOMY OF THE WORDS IN THE STRUCTURAL CHANGE FROM THE LATIN VERB TO THE ROMANCE VERB / LA PHYSIONOMIE ACOUSTIQUE DES MOTS DANS LE CHANGEMENT STRUCTURAL DU VERBE LATIN AU VERBE ROMAN.
          Autori: SOPHIE SAFFI.

12.  LE COLLOQUE DE LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES LICOLAR.
          Autori: SOPHIE SAFFI, ROMANA TIMOC-BARDY.

13.  LA LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES ET SES NOUVEAUX DÉFIS 5 ANS DE PARTENARIAT .
          Autori: SOPHIE SAFFI, ŞTEFAN GENCĂRĂU.

14.  ABOUT THE INTEREST OF A CONTRASTIVE STUDY OF TOPOLINO COMICS AND LE JOURNAL DE MICKEY / DE L’INTÉRÊT D’UNE ÉTUDE CONTRASTIVE DES BANDES DESSINÉES TOPOLINO ET LE JOURNAL DE MICKEY.
          Autori: SOPHIE SAFFI.

15.  PRESENTATION - LE ROMAN GRAPHIQUE ITALIEN – LA GRAPHIC NOVEL ITALIANA.
          Autori: SOPHIE SAFFI, ŞTEFAN GENCĂRĂU.

16.  THE GRAPHIC NOVEL IN GERMANIC LANGUAGES / LE ROMAN GRAPHIQUE EN LANGUES GERMANIQUES .
          Autori: SOPHIE SAFFI, CATHERINE TEISSIER.

17.  PROPOSAL FOR A PSYCHOMECHANICAL INTERPRETATION OF THE EVOLUTION OF THE POSSESSIVE FROM LATIN TO ROMANCE LANGUAGES / PROPOSITION D’INTERPRETATION PSYCHOMECANIQUE DE L’EVOLUTION DU POSSESSIF DU LATIN AUX LANGUES ROMANES.
18.  USES OF THE SUBJUNCTIVE IN ITALIAN AND FRENCH IN A CORPUS OF COMICS AND GRAPHIC NOVELS / USO DEL CONGIUNTIVO IN ITALIANO E FRANCESE IN UN CORPUS DI FUMETTI E GRAPHIC NOVEL.
          Autori: SOPHIE SAFFI.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă