Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2011  
         
  Articol:   SISTEMATICA VOCALICA A DESINENTELOR VERBALE DIN ITALIANA SI REPREZENTAREA PERSOANEI: ALTERNANTA INDICATIV /CONJUNCTIV / SYSTEMATIQUE VOCALIQUE DES DESINENCES VERBALES EN ITALIEN ET REPRESENTATION DE LA PERSONNE : L’ALTERNANCE INDICATIF /SUBJONCTIF .

Autori:  SOPHIE SAFFI.
 
       
         
  Rezumat:  

Sistematica vocalică a desinenţelor verbale din italiană şi reprezentarea persoanei: alternanţa indicativ / conjunctiv. Ilustrăm faptul că vocalismul utilizat pentru semnificanţii morfologici verbali se bazează pe o împărţire specifică a spaţiului bucal pe timpul operativ al cronogenezei italiene. Prima etapă (modul nominal) determină prima limită şi prin aceasta predetermină şi orientarea vocalică a celei de a doua etape (modul conjunctiv). În italiană, morfologia verbală (persoană, aspect) nu este independentă de semanteză: opoziţia semnificanţilor interceptării anticipate a conjunctivului reflectă opoziţia anterioritate / nonanterioritate, care guvernează grupele de verbe. Această distribuţie a semantemelor verbale organizează universul proceselor posibile în italiană, distingând două ansambluri; pe de o parte: procesele care nu presupun nicio pregătire mintală pentru a fi concepute (nonanterioritatea verbelor de grupa I) şi, pe de altă parte: procesele care presupun un prealabil, precum şi procesele pentru care această precizare nu este pertinentă.

Cuvinte cheie: vocale, persoană, indicativ, conjunctiv, cronogeneză

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă