Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
  Articol:   SINTASSI E PROSODIA IN ITALIANO E IN INGLESE / SINTEZĂ ŞI PROZODIE ÎN ITALIANĂ ŞI ENGLEZĂ.

Autori:  SOPHIE SAFFI.
 
       
         
  Rezumat:  Analizând sintaxa şi prozodia engleză, franceză şi italiană observăm că elementele care arată functionarea asemănătoare a acestor trei limbi (toate aparţin marii familii de limbi europene şi nu mai au terminaţiile caracteristice cazurilor) şi diferenţele privind rolul informaţional al morfologiei, sintaxei şi proziodiei. Prin studiul accentelor ca elemente definitorii în înţelesul unui cuvânt, urmat de o prezentare a posibilei poziţionări a djectivelor şi consecinţele semantice în discursul acestor trei limbi, putem înţelege variaţia diferitelor construcţii de cuvinte în cele trei limbi. În franceză cuvantul este asemănător unui bloc semantic ce nu poate fi analizat. Accentul e plasat de obicei la finalul unui cuvânt sau grup de cuvinte şi astfel coincide cu finalul unei semanteme; o sintaxa semi-rigidă ne ajută să înţelegem mesajul. În engleză sintaxa este rigidă, prozodia fiind cea care dă înţeles. Cuvintele în engleză sunt omogene, precum cele în franceză, dar vorbitorul de engleză ştie cum să construiască şi să accentueze semantemele. Cuvintele în italiană sunt eterogene, încă mai conţin câteva informaţii morfologice. Limita semantemei .este mobilă în interiorul cuvântului şi astfel este şi accentul. Vorbitorul de italiană ştie cum să-şi formuleze cuvintele şi, la fel ca vorbitorul de engleză, îşi foloseste accentul pentru a face un cuvânt mai acesibil. În sistemul italian, rolul informaţional este impărţit între o sintaxă flexibilă, un accent mobil şi morfologia cuvintelor.

Cuvinte cheie: adjective, limită, engleză, franceză, eterogen, omogen, italiană, morfologie, prozodie, semantemă, semantic, sintaxă, formarea cuvintelor, accent.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă