Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2011  
         
         
   
1.  ÎN CĂUTAREA ABSOLUTULUI. IN MEMORIAM ROSA DEL CONTE (1907 – 2011) / ALLA RICERCA DELL’ASSOLUTO. IN MEMORIAM ROSA DEL CONTE (1907-2011) .
          Autori: .


2.  ROSA DEL CONTE – EMINESCU SAU DESPRE ABSOLUT – STABILIREA SPECIFICITĂŢII ÎNTR-UN CONTEXT EUROPEAN.
          Autori: .


3.  COLOCVIUL INTERNAŢIONAL DE LINGVISTICĂ COMPARATĂ A LIMBILOR ROMANICE 2010. ESTE MOTIVAT SEMNUL LINGVISTIC ? / LE COLLOQUE INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE COMPAREE DES LANGUES ROMANES 2010 : LE SIGNE EST-IL MOTIVE ? .
          Autori: SOPHIE SAFFI, ROMANA TIMOC-BARDY, ALVARO ROCCHETTI.


4.  MOTIVARE ŞI ANALOGIE: ASPECTE DE SIMILITUDINE ÎN LINGVISTICĂ / MOTIVATION ET ANALOGIE. ENJEUX DE LA SIMILARITE EN SCIENCES DU LANGAGE .
          Autori: .


5.  CARE SUNT LIMITELE MOTIVĂRII SEMNULUI? / QUELLES LIMITES POUR LA MOTIVATION DU SIGNE ? .
          Autori: ALVARO ROCCHETTI.


6.  CADRUL UNUI PROIECT DE CERCETARE: REALIZAREA UNUI GLOSAR ONLINE AL LEXICULUI FRANCEZ / VERS UN ATLAS SENSORI-MOTEUR EN LIGNE DU LEXIQUE FRANÇAIS. ÉBAUCHE D''UN PROJET DE RECHERCHE .
          Autori: LUCA NOBILE.


7.  MOTIVAREA SEMNULUI ÎN AFIXELE INUITE. GROENLANDA DE EST / MOTIVATION DU SIGNE DANS LES AFFIXES INUIT, GROENLAND ORIENTAL .
          Autori: .


8.  OBSERVAŢII PE MARGINEA CĂRŢII LUI ROBERT LAFONT, SCHÈMES ET MOTIVATION: LE LEXIQUE DU LATIN CLASSIQUE / OBSERVATIONS SUR L’OUVRAGE DE ROBERT LAFONT, SCHEMES ET MOTIVATION : LE LEXIQUE DU LATIN CLASSIQUE.
          Autori: JEAN-LOUIS CHARLET.


9.  INOVATIE SI TRADITIE IN „FONO-SIMBOLISMUL” ITALIAN / CHANGEMENT ET RESISTANCE DANS LE PHONOSYMBOLISME ITALIEN.
          Autori: .


10.  SECVENŢA CONSONANTICĂ /ST/ ÎN LIMBA ITALIANĂ : O EXPRESIE RECURENTĂ A DEMONSTRATIVULUI ŞI A VERBULUI STARE / LA SEQUENCE CONSONANTIQUE /ST/ EN ITALIEN : UN SIGNIFIANT COMMUN AU DEMONSTRATIF ET AU VERBE STARE.
          Autori: LOUIS BEGIONI.


11.  SISTEMATICA VOCALICA A DESINENTELOR VERBALE DIN ITALIANA SI REPREZENTAREA PERSOANEI: ALTERNANTA INDICATIV /CONJUNCTIV / SYSTEMATIQUE VOCALIQUE DES DESINENCES VERBALES EN ITALIEN ET REPRESENTATION DE LA PERSONNE : L’ALTERNANCE INDICATIF /SUBJONCTIF .
          Autori: SOPHIE SAFFI.


12.  STRUCTURA INTERLOCUTIVĂ ŞI MORFOLOGIA VERBALĂ ÎN ITALIANĂ / LA STRUCTURE DE L’ENONCIATION ET LA MORPHOLOGIE DE LA PERSONNE VERBALE EN ITALIEN .
          Autori: GIANCARLO GERLINI.


13.  ARBITRARITATE /VS/ MOTIVARE: CALEA DE MIJLOC / MOTIVATION VS. ARBITRAIRE : PLAIDOYER POUR UNE VOIX MEDIANE (APPLICATION A L’ESPAGNOL) .
          Autori: STÉPHANE PAGÈS.


14.  SECVENTA VOCALICA –UI. CATEVA ICONICITATI ROMANICE PARALELE / LA SEQUENCE VOCALIQUE –UI. QUELQUES ICONICITES ROMANES PARALLELES.
          Autori: ROMANA TIMOC-BARDY.


15.  MOTIVAREA PSIHOGENICA A SEMNIFICANTULUI IN DOUA VERBE ALE LIMBII PORTUGHEZE: «SER» SI «IR» / MOTIVATION PSYCHIQUE DU SIGNIFIANT (COTE RADICAL) DANS DEUX VERBES PORTUGAIS «SER» ET «IR».
          Autori: .


16.  VIITORUL ANTERIOR ÎN LIMBA FRANCEZĂ ŞI VIITORUL ANTERIOR ÎN LIMBA ITALIANĂ: O ANALIZĂ COMPARATIVĂ PE BAZA UNUI CORPUS DE PRESĂ / LE FUTUR ANTERIEUR EN FRANÇAIS ET EN ITALIEN : ANALYSE COMPARATIVE A LA LUMIERE D’UN CORPUS DE PRESSE .
          Autori: .


17.  COMPETENŢELE LEXICALE ALE VIITORILOR STUDENŢI / LA COMPÉTENCE LEXICALE DES ÉTUDIANTS QUI ACCÈDENT À L’UNIVERSITÉ.
          Autori: .


18.  MITURI ALE CREATIVITĂŢII LITERARE ÎN FOAMEA (1890) ŞI PAN (1894) DE KNUT HAMSUN.
          Autori: .


19.  PERFECTUL COMPUS ÎN DISCURSUL SPORTIV: CONSIDERAŢII ENUNŢIATIVE ŞI PSIHOLINGVISTICE / LE PASSE COMPOSE DANS LE DISCOURS SPORTIF : REMARQUES ENONCIATIVES ET CONSIDERATIONS PSYCHOLINGUISTIQUES .
          Autori: .


20.  NOTA REDACTIEI.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă