Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2011  
         
  Articol:   COMPETENŢELE LEXICALE ALE VIITORILOR STUDENŢI / LA COMPÉTENCE LEXICALE DES ÉTUDIANTS QUI ACCÈDENT À L’UNIVERSITÉ.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

Competenţele lexicale ale viitorilor studenţi. Ramura lingvisticii educative implică toate disciplinele şcolare, promovează şi dezvoltă competenţele lingvistice, atât în concordanţă cu diferite tipuri de coduri şi semne, cât şi cu aptitudinile de comunicare orală. Dezvoltarea competenţelor lingvistice fundamentale (a asculta, a citi, a vorbi, a scrie) şi a aptitudinilor lingvistice (a lua notiţe, a redacta, a modifica texte) corespunde conceptelor de gestionare a limbajului, având la dispoziţie ansamblul procedeelor lingvistice, precum formularea opiniilor, comunicarea cotidiană şi abilitatea de a comunica adaptând limbajul în funcţie de diferite circumstanţe şi contexte, fie ele oficiale sau nu. Aşadar, aptitudinile lingvistice reflectă competenţa de comunicare în “gestionarea” limbajului, fiind percepute în raport cu canalul (oral sau scris) şi cu vorbitorul (receptor sau emiţător).

Cuvinte cheie: competenţă lexicală, teste lexicale obiective, dezvoltarea limbajului, italiană

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă