Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2011  
         
  Articol:   MITURI ALE CREATIVITĂŢII LITERARE ÎN FOAMEA (1890) ŞI PAN (1894) DE KNUT HAMSUN.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

Mituri ale creativităţii literare în Foamea (1890) şi Pan (1894) de Knut Hamsun. Articolul analizează viziunea inovatoare a lui Knut Hamsun asupra literaturii, aşa cum reiese din romanele sale timpurii, Foamea şi Pan, opere care marchează tranziţţia literaturii norvegiene de la romantism la modernism. Studiul se concentrează pe caracterul metaficţional al romanelor, observat din perspectiva a două mituri prezente în opera lui Hamsun: mitului artistului în suferinţă şi mitul masculin al puterii literare. Primul mit conturează necesitatea ascezei în calitate de catalizator al conştiinţei creatoare. Cel de al doilea mit conduce spre aplicarea unei lecturi feminist-deconstructiviste, dar şi una queer, şi spre analizarea modului în care se construieşte masculinitatea (în contrast cu feminitatea) în cele două romane. Concluzionez că „tulburările de gen” – conotaţiile homoerotice sau episoadele în care rolurile tradiţionale de gen se destabilizează – sunt mărturii ale modernismului hamsunean, însă nu sunt suficiente pentru a-l detaşa în totalitate pe autor de esenţialismul de gen.

Cuvinte cheie: Neoromantism; Metaficţiune; Subiectivitate radicală; Identitate de gen; Queer.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă