Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2011  
         
  Articol:   SECVENŢA CONSONANTICĂ /ST/ ÎN LIMBA ITALIANĂ : O EXPRESIE RECURENTĂ A DEMONSTRATIVULUI ŞI A VERBULUI STARE / LA SEQUENCE CONSONANTIQUE /ST/ EN ITALIEN : UN SIGNIFIANT COMMUN AU DEMONSTRATIF ET AU VERBE STARE.

Autori:  LOUIS BEGIONI.
 
       
         
  Rezumat:  

Secvenţa consonantică /st/ în limba italiană : o expresie recurentă a demonstrativului şi a verbului STARE. În acest articol, am încercat să reliefăm similitudinile care apar la nivel fono-semantic şi morfologic între secvenţa consonantică –ST-întâlnită pe de o parte în demonstrativul italian (QUE-ST-O- in opoziţie cu QUE-LL-O) unde opoziţia –ST-~-LL marchează diferenţierea interlocutivă (dintre MINE şi AFARĂ DE MINE), iar pe de altă parte în morfemul lexical ST- din verbul STARE, în propoziţii unde poate fi înlocuit cu auxiliarul ESSERE şi în forma continuă a verbelor în italiană (STARE -ndo –particula pentru modul gerunziu în limba italiană : sto mangiando - Mănânc). În cazul verbului STARE, această secvenţă are un accent similar asupra persoanelor interlocutive. Această premisă îndrăzneaţă pe plan lingvistic şi teoretic este bazată în cea mai mare parte pe studiul evoluţiei diacronice a sistemului demonstrativelor începând cu latina clasică şi ajungând până la italiana contemporană iar apoi la natura verbului STARE.

Cuvinte cheie: italiană, fonosemantică, morfologie, demonstrative, verb.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă