Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2009  
         
         
   
1.  PREFAŢĂ.
          Autori: ŞTEFAN OLTEAN.


2.  PRAGMATIQUE DU DISCOURS : DIX ANS APRÈS / PRAGMATICA DISCURSULUI: DUPĂ 10 ANI.
          Autori: JACQUES MOESCHLER, ANNE REBOUL.


3.  GIAMBATTISTA VICO (1668-1744) UND DER BEGINN DER PRAGMATIK / GIAMBATTISTA VICO (1668-1744) ŞI ÎNCEPUTURILE PRAGMATISMULUI.
          Autori: RUDOLF WINDISCH.


4.  LES EMPLOIS MODAUX COMME EFFETS DE PERSPECTIVE TEMPORELLE / MODALITATEA CA UN EFECT DE PERSPECTIVĂ TEMPORALĂ.
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


5.  PRAGMATIQUE CULTURELLE: SUR QUELQUES FAÇONS DE PARLER SPÉCIFIQUES DES ROUMAINS / PRAGMATISMUL CULTURAL PE BAZA UNOR MODURI DE VORBIRE SPECIFICE ROMÂNEŞTI.
          Autori: .


6.  BILINGVISM UNGAR - ROMÂN / BILINGUISME HONGROIS-ROUMAIN.
          Autori: LÁSZLÓ GÁL.


7.  GESTURILE ŞI PARALIMBAJUL ÎN ÎNVĂŢAREA LIMBII A DOUA: IMERSIUNEA STUDENŢILOR ÎN ROMÂNIA / GEBÄRDEN UND KÖRPERSPRACHE IN DER ANEIGNUNG DER ZWEITSPRACHE: IMMERSION-STUDENTEN IN RUMÄNIEN.
          Autori: DIANA ROXANA COTRĂU.


8.  L’INTERPRÉTATION ÉCHOIQUE COMME CLÉ DES TECHNIQUES DU DIALOGUE THÉATRAL CHEZ EUGÈNE IONESCO / INTERPRETAREA CU ECOU CA ŞI CEVA ESENŢIAL PENTRU CONSTRUCŢIA DIALOGULUI ÎN TEATRUL IONESCO.
          Autori: NADIA PĂCURARI.


9.  ALTERITATEA ŞI METAMORFOZA DISCURSIVĂ A NOII LIMBI.
          Autori: CRISTIAN PAŞCALĂU.


10.  SEMANTICA NUMELOR PROPRII ŞI COMUNE.
          Autori: ŞTEFAN OLTEAN.


11.  SINTAXA SEMANTICII CONSTRUCŢIILOR CAUZALELOR RELATIVE INTERNE A JAPONEZILOR/COREANILOR.
          Autori: ALEXANDER GROSU.


12.  CONDIŢII DE CONTROL AL CONSTRUCŢIILOR INFINITIVE ŞI CONJUNCTIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ.
          Autori: ADRIANA TODEA.


13.  EXISTĂ CONSTRUCŢII REZULTATIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ?.
          Autori: .


14.  INFLUENŢA SINTAXEI LIMBII ENGLEZE ASUPRA UNOR PORECLE ROMÂNEŞTI ÎN VOGĂ.
          Autori: MELANIA DUMA.


15.  RECENZIE - HERMAN CAPPELEN ŞI ERNEST LEPORE, LIMBA SE ÎNTOARCE ÎMPOTRIVA SA. SEMANTICA ŞI PRAGMATISMUL DISCURSULUI METALINGVISTIC.
          Autori: COSMINA HODOROAGĂ.


16.  .
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă