Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2009  
         
  Articol:   GESTURILE ŞI PARALIMBAJUL ÎN ÎNVĂŢAREA LIMBII A DOUA: IMERSIUNEA STUDENŢILOR ÎN ROMÂNIA / GEBÄRDEN UND KÖRPERSPRACHE IN DER ANEIGNUNG DER ZWEITSPRACHE: IMMERSION-STUDENTEN IN RUMÄNIEN.

Autori:  DIANA ROXANA COTRĂU.
 
       
         
  Rezumat:  Gesturile şi paralimbajul în învăţarea limbii a doua: imersiunea studenţilor în România. În cele din urmă, teoria socio-culturală a inspirat mulţi lingvişti să creeze linii noi de cercetare pe a doua limbă de învăţare. Începând cu TSC (teoria socio-culturală), principiul de bază prin care sunt legate în mod inextricabil limba, cultura şi cunoaşterea şi faptul că nici o activitate socială – incluzând învăţarea unei limbi străine – nu poate fi studită în afara contextului socio-cultural al cursaltului, lingviştii încearcă să stabilească modul în care conceptele culturale specifice în a doua limbă sunt asimilate de către cursantul L2 şi de măsura în care gândirea şi sensul creării sunt sau pot fi codfificate în L2. Această lucrare studiază modul în care grupul de imersie L2 format din cursanţi avansaţi, îşi exteriorizează gândurile şi experienţele în limba străină şi modul în care producţia lor lingvistică este complementată de paralimbaj şi gesturi pentru o comunicare adecvată şi eficientă.

Cuvinte cheie: teoria socio-culturală, stundenţi de imersie, mediere, internalizare, auto-reglementare şi alte reglementări.

Zusammenfassung. Gebärden und Körpersprache in der Aneignung der Zweitsprache: Immersion-Studenten in Rumänien. Die soziokulturelle Theorie hat die Sprachwissenschaftler dazu angeregt, neue Forschungsrichtungen im Bereich der Aneignung der Zweitsprache zu erfinden. Ausgehend vom Grundsatz der sozialkognitiven Lerntheorie, dass die Sprache, die Kultur und die Erkenntnis miteinander verbunden sind, und dass keine soziale Tätigkeit, – die Erlernung einer Fremdsprache einbegriffen –, außerhalb des soziokulturellen Zusammenhang des Lerners untersucht werden kann, versuchen die Sprachwissenschaftler die Möglichkeiten festzustellen, wie die kennzeichnenden kulturellen Begriffe in der Zweitsprache vom L2 Lerner verinnerlicht werden, sowie inwiefern die Denkweise und die Bedeutungsbildung in der Zweitrsprache verschlüsselt werden oder werden können. Der vorliegende Beitrag untersucht die Art und Weise, wie die fortgeschrittenen L2 Lerner ihre Gedanken und Erfahrungen in der Fremdsprache äußern, und wie sie ihre Sprachproduktion mit Körpersprache und Gebärden zwecks entsprechender Kommunikation ergänzen.

Stichworte: soziokulturelle Theorie, Tauch-Studenten, Mediation, Verinnerlichung, Selbst- und anderen-Regulierung
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă