Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2009  
         
  Articol:   SEMANTICA NUMELOR PROPRII ŞI COMUNE.

Autori:  ŞTEFAN OLTEAN.
 
       
         
  Rezumat:  Semantica numelor proprii şi comune. Acest articol propune explicarea într-un cadru logic semantica şi sintaxa unor aspecte asociate cu denotaţia numelor proprii (de persoane) şi a a numelor comune descriptive şi non-descriptive, adică substantive comune. Primele trei noţiuni se adresează noţiunilor teoretice (înţelesuri, lumi posibile, entităţi identice în lumi diferite), în timp ce următoarele secţiuni continuă discuţia despre semantică (şi sintaxă) a numelor proprii în comparaţie cu cele comune. Numele proprii ale individualilor sunt văzute ca termini singulari a căror înteles rezidă exclusive în denotaţia lor. Se desemnează rigid şi apar în configuraţii sintactice specifice. Numele comune sunt în general termeni care au o structură internă. De asemenea, ele se pot desemna rigid la fel ca şi în cazul termenilor non-descriptivi care denotă tipuri naturale, fenomene naturale şi culori. Cu toate acestea, substantivele comune descriptive se desemnează non-rigide întrtucât acestea aleg entităţi diferite în lumi diferite.

Cuvinte cheie: sens, referinţă, intensitate, extensie, lumi posibile, entităţi identice în lumi diferite, termini singulari, termini generali, desemnanţi rigizi, desemnanţi non-rigizi, substantive proprii, teoria cauzală a substantivelor proprii, termeni descriptivi, termeni non-descriptivi, tipuri naturale.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă