Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
         
   
1.  EVALUAREA COMPETENŢEI ŞI DEPRINDERILOR DE UTILIZARE A UNEI LIMBI STRĂINE �N CONTEXTUL FORMĂRII PROFESIONALE LA COLEGIUL DE GEOGRAFIA TURISMULUI.
          Autori: SILVIA IRIMIEA.


2.  ŢARA CHIOARULUI. PREMISELE INDIVIDUALIZĂRII CA SISTEM GEOGRAFIC �N SECOLELE XVIII � XX.
          Autori: ANGELICA PUŞCAŞ.


3.  DEPRESIUNEA ZARAND. STRUCTURA POPULAŢIEI PE SEXE.
          Autori: M.C. OANCEA.


4.  ROLUL TURISMULUI RURAL ÎN DEZVOLTAREA TERITORIALĂ A MICROREGIUNII HUEDIN .
          Autori: J. BENEDEK.


5.  TRĂSĂTURI GEOGRAFICO-TURISTICE ÎN BAZINUL INFERIOR AL ARIEŞULUI.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ, ŞT. DEZSI, GABRIELA ROTAR.


6.  DIMENSIUNEA GEOMORFOLOGICĂ PENTRU DEZVOLTAREA ŞI PLANINGUL TERITORIAL ÎN DEALURILE CODRULUI.
          Autori: CORINA ARGHIUŞ.


7.  PERSPECTIVE GEOMORFOLOGICE ALE RELAŢIILOR OM-MEDIU ÎN COMPARTIMENTUL ESTIC AL DEALURILOR CLUJULUI.
          Autori: S. FILIP.


8.  HIDRO ŞI NUCLEARO ENERGETICA ROMÂNIEI LA CUMPĂNA DINTRE MILENIILE DOI ŞI TREI.
          Autori: GRIGOR P. POP.


9.  ASUPRA UNOR MODELE MATEMATICE ALE PROFILURILOR ALBIILOR RÂURILOR .
          Autori: A.M. IMBROANE.


10.  DINAMICA ALUNECĂRILOR DE TEREN ÎN AREALUL CUTELOR DIAPIRE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: IOAN-AUREL IRIMUȘ.


11.  LIMITĂ GEOGRAFICĂ CU FUNCŢII COMPLEXE ÎN MUNŢII METALIFERI .
          Autori: I. MAC, ŞT. DOMBAY.


12.  DESPRE DIMENSIUNE ÎN GEOGRAFIE .
          Autori: I. MAC, C.C. POP.


13.  CALITATEA VIEŢII ÎN CONTEXTUL DECLINULUI ENVIRONMENTAL (UN STUDIU DE CAZ: AREALUL COPŞA MICĂ).
          Autori: L. DRĂGUŢ.


14.  TINCA - ASPECTE GEOMORFOLOGICE CU IMPLICAŢII ÎN AMENAJARE.
          Autori: RODICA PETREA, LUMINIŢA PÂLE.


15.  UNELE ASPECTE ALE CALITĂŢII APEI ÎN BAZINUL SOMEŞULUI MIC.
          Autori: R.F. POP.


16.  LACUL ŞTIUCII – CÂMPIA TRANSILVANIEI .
          Autori: GH. ŞERBAN, V. SOROCOVSCHI.


17.  PROBLEME ALE FONDULUI FORESTIER DIN GRUPA CENTRALĂ A CARPAŢILOR ORIENTALI.
          Autori: T. UJVÁROSI.


18.  NOTE, CRONICI ŞI RECENZII: POMPEI COCEAN (2002), GEOGRAFIE REGIONALĂ. EVOLUŢIE, CONCEPT, METODOLOGIE.
          Autori: GRIGOR P. POP.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă