Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2014  
         
         
   
1.  LA LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES ET SES NOUVEAUX DÉFIS 5 ANS DE PARTENARIAT .
          Autori: SOPHIE SAFFI, ŞTEFAN GENCĂRĂU.


2.  IMPORTANȚA STUDIILOR CONTRASTIVE PRIVITOARE LA BENZILE DESENATE TOPOLINO ȘI MICKEY / DE L’INTÉRÊT D’UNE ÉTUDE CONTRASTIVE DES BANDES DESSINÉES TOPOLINO ET LE JOURNAL DE MICKEY / ABOUT THE INTEREST OF A CONTRASTIVE STUDY OF TOPOLINO COMICS AND LE JOURNAL DE MICKEY .
          Autori: SOPHIE SAFFI.


3.  INJURII ȘI INTERJECȚII IN UNIVERSUL LUI TINTIN: MODIFICARI, EXTINDERI ȘI RESTRANGERI DE SENS IN TRADUCERILE IN ITALIANA / JURONS ET INTERJECTIONS DANS L’UNIVERS DE TINTIN : MODIFICATIONS, ELARGISSEMENT ET REDUCTION DE SENS DANS LES TRADUCTIONS ITALIENNES / SWEAR WORDS AND INTERJECTIONS IN THE WORLD OF TINTIN: CHANGES, ENLARGEMENT AND REDUCTION OF MEANING IN ITALIAN TRANSLATIONS .
          Autori: .


4.  MAFALDA IN FRANȚA, PORTUGALIA ȘI BRAZILIA – TRADUCEREA DE BENZI DESENATE CA PROBA A DISPONIBILITAȚII DE A REALIZA IMAGINEA ȘI UMORUL. / MAFALDA EN FRANCE, AU PORTUGAL ET AU BRESIL LA TRADUCTION DES BANDES DESSINEES A L’EPREUVE DE L’IMAGE ET DE L’HUMOUR / MAFALDA IN FRANCE, PORTUGAL AND BRAZIL – PICTURE AND HUMOUR AS THE TOUCHSTONE FOR COMIC TRANSLATION .
          Autori: .


5.  NU LA FEL CA ALŢII. IMAGINEA ITALIENILOR SI A COLONIILOR IN BENZILE DESENATE (1946-2013) / MA NOI ERAVAMO DIVERSI. L’IMMAGINE DEGLI ITALIANI E DELLE COLONIE NEL FUMETTO DEL SECONDO DOPOGUERR / NOT LIKE THE OTHERS. A PORTRAIT OF ITALIANS AND COLONIES IN THE COMICS (1946-2013) .
          Autori: .


6.  EXPRESIILE IDIOMATICE ṢI REFERINTELE SPATIALE ȊN LIMBAJUL LUI MICKEY / EXPRESSIONS IDIOMATIQUES ET REFERENCE SPATIALE DANS LE DISCOURS DE MICKEY / IDIOMATIC EXPRESSIONS AND SPATIAL REFERENCE IN THE SPEECH OF MICKEY.
          Autori: .


7.  LEXICUL PUBLICITAȚII, UZAJE CREATIVE ALE LIMBII FRANCEZE ACTUALE IN PUBLICITATE / PAROLES DE PUB: LES USAGES CREATIFS DE LA LANGUE FRANÇAISE ACTUELLE DANS LA PUBLICITE * THE WORDS OF ADVERTISING: CREATIVE USAGE OF THE MODERN FRENCH LANGUAGE IN ADVERTISING .
          Autori: .


8.  CU PRIVIRE LA LIMBAJUL TELEVIZIUNII / ANMERKUNGEN ZUR FERNSEHSPRACHE / NOTES ON LANGUAGE TELEVISION.
          Autori: .


9.  DOUA MODURI DE A COMPUNE HEXAMETRUL DACTILIC: TITO ȘI ERCOLE STROZZI / DEUX MANIERES D’ECRIRE L’HEXAMETRE DACTYLIQUE : TITO ET ERCOLE STROZZI / TWO WAYS OF WRITING THE DACTYLIC HEXAMETER: TITO AND ERCOLE STROZZI.
          Autori: .


10.  POSESIVUL ȘI CATEGORIA GENULUI IN FRANCEZA ȘI ITALIANA. CAZUL FORMEI ELIDATE INAINTEA POZIȚIEI VOCALICE / POSSESSIF ET GENRE EN FRANÇAIS ET EN ITALIEN : LE CAS DE LA FORME ELIDEE DEVANT VOYELLE / POSSESSIVE AND GENDER IN FRENCH AND ITALIAN: THE CASE OF ELIDED FORM BEFORE A VOWEL.
          Autori: .


11.  ÎNTREBUINTAREA MODALA A VIITORULUI ANTERIOR IN LIMBILE ROMANICE, CU O PRIVIRE SPECIALA ASUPRA LIMBII FRANCEZE SI ASUPRA LIMBII ITALIENE / LES EMPLOIS MODAUX DU FUTUR ANTERIEUR DANS LES LANGUES ROMANES, TOUT PARTICULIEREMENT EN FRANÇAIS ET EN ITALIEN / MODAL USES OF THE FUTURE PERFECT PROGRESSIVE IN THE ROMANCE LANGUAGES, ESPECIALLY IN FRENCH AND ITALIAN.
          Autori: LOUIS BEGIONI, ALVARO ROCCHETTI.


12.  IMPLICAȚIILE CULTURII METALINGVISTICE IN DEMERSURILE DE INVAȚARE A UNEI LIMBI STRAINE / LES IMPLICATIONS DE LA CULTURE METALINGUISTIQUE DANS L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ETRANGERES / METALINGUISTIC CULTURE IMPLICATIONS REGARDING THE LEARNING ENDEAVOUR OF A FOREIGN LANGUAGE .
          Autori: LOUIS BEGIONI, ŞTEFAN GENCĂRĂU.


13.  OPT MOTIVE CA SĂ PARTICIPI LA UN CURS DE SCRIERE ACADEMICĂ. IMPACTUL CURSURILOR DE SCRIERE ACADEMICA ASUPRA PARTICIPANTILOR / EIGHT REASONS TO ATTEND AN ACADEMIC WRITING COURSE. THE IMPACT OF ACADEMIC WRITING COURSES ON PARTICIPANTS.
          Autori: CRISTINA BOJAN.


14.  IDENTITATEA FRACTALA IN OPERA LUI JEAN RH / THE FRACTAL IDENTITY IN JEAN RHYS’ FICTION.
          Autori: .


15.  FICTIUNEA GOTICA SI SFERA PUBLICA BURGHEZA / THE GOTHIC FICTION AND THE BOURGEOIS PUBLIC SPHERE .
          Autori: .


16.  RECENZII - COMPTES RENDUS: ADRIAN TUDURACHI, V. FANACHE – ESQUISSE BIO-BIBLIOGRAPHIQUE ACCOMPAGNEE DE NOTES CRITIQUES.
          Autori: .


17.  RECENZII - COMPTES RENDUS: TRANSYLVANIAN REVIEW, VOL. XXII, NO. 1.
          Autori: .


18.  RECENZII - COMPTES RENDUS: LUCIAN CHERATA – SUR LE SUBSTRAT INDO-EUROPEEN DE LA LANGUE ROUMAINE .
          Autori: ANCA ELENA DANCIU .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă