Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2014  
         
  Articol:   ÎNTREBUINTAREA MODALA A VIITORULUI ANTERIOR IN LIMBILE ROMANICE, CU O PRIVIRE SPECIALA ASUPRA LIMBII FRANCEZE SI ASUPRA LIMBII ITALIENE / LES EMPLOIS MODAUX DU FUTUR ANTERIEUR DANS LES LANGUES ROMANES, TOUT PARTICULIEREMENT EN FRANÇAIS ET EN ITALIEN / MODAL USES OF THE FUTURE PERFECT PROGRESSIVE IN THE ROMANCE LANGUAGES, ESPECIALLY IN FRENCH AND ITALIAN.

Autori:  LOUIS BEGIONI, ALVARO ROCCHETTI.
 
       
         
  Rezumat:   Întrebuinţarea modală a viitorului anterior în limbile romanice, cu o privire specială asupra limbii franceze şi asupra limbii italiene. Articolul se îndreaptă spre un aspect important al sistemului verbal al limbilor romanice, ce poate să pară marginal: întrebuinţarea modală a viitorului anterior. Analiza dovedeşte totuşi că nu există timpuri verbale marginale. Expresia timpurilor sau a modalităţilor este în fapt organizată într-un sistem în care toate elementele sunt solidare deoarece acestea îşi repartizează funcţiile, repartiţia fiind diferită de la o limbă la alta, variind de asemenea (uneori considerabil) în cursul evoluţiei istorice a aceleiaşi limbi. Ne propunem să evidenţiem, explicând aceste variaţii, situaţii în care traducerea dintr-o limbă în alta este imposibilă. 

Cuvinte cheie : sistem verbal, limbi romanice, viitor anterior, sistem
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă